Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.raczki.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-12 13:19:38

Dodanie informacji do działu:
Prace Komisji Rady

Mariusz Zalewski
autor: Emilia Tertel
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-12 13:19
  więcej >
2018-02-12 12:45:56

Dodanie informacji do działu:
Kontrole urzędu własnego

Mariusz Zalewski
autor: Emilia Tertel
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-12 12:45
  więcej >
2018-02-12 12:40:21

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-12 12:40
  więcej >
2018-02-12 12:31:04

Dodanie informacji do działu:
Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-12 12:31
Unieważnienie zamówienia  więcej >
2018-02-09 12:34:22

Dodanie informacji do działu:
Budowa studni głębinowej wraz z obudową i podziemną instalacją zewnętrzną wodociągową i elektryczną na działce nr w. 528 obręb Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-09 12:34
  więcej >
2018-02-08 14:13:15

Dodanie informacji do działu:
Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków na działce nr ew. 44/10 obręb ew. Dowspuda, gm. Raczki, realizowana w ramach operacji: Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-08 14:13
  więcej >
2018-02-06 14:35:26

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Kierownika Jednostki

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:35
  więcej >
2018-02-06 14:34:11

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Kierownika Jednostki

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:34
  więcej >
2018-02-06 14:33:24

Dodanie informacji do działu:
Rok 2018

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:33
  więcej >
2018-02-06 14:31:58

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Emilia Tertel
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:31
  więcej >
2018-02-06 14:30:35

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:30
  więcej >
2018-02-06 14:29:28

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Andrzej Czuper
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:29
  więcej >
2018-02-06 14:27:38

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Agnieszka Grzędzińska
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:27
  więcej >
2018-02-06 14:26:32

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:26
  więcej >
2018-02-06 14:25:25

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta Gminy Raczki w kadencji 2014 - 2018

Mariusz Zalewski
autor: Bogusław Konieczny
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:25
  więcej >
2018-02-06 11:50:31

Dodanie informacji do działu:
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 11:50
  więcej >
2018-02-05 10:01:41

Dodanie informacji do działu:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mariusz Zalewski
autor: Bogusław Konieczny
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 10:01
  więcej >
2018-02-05 09:14:43

Dodanie informacji do działu:
Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu na dz. geod. 528 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Mariusz Zalewski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:14
  więcej >
2018-02-05 09:12:27

Dodanie informacji do działu:
Przebudowa drogi gminnej nr 102410B Rudniki - Kurianki Pierwsze w Gminie Raczki w km 0+000 - 2+174, długość odcinka 2,174 km minus wykonany odcinek drogi obsługi technicznej przy drodze S61; 2,174-0,116=2,058 km. - Etap II - w celu poprawy funkcjonaln

Mariusz Zalewski
autor: Henryk Markowski
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-05 09:12
  więcej >
2018-01-31 15:03:17

Dodanie informacji do działu:
Prace Komisji Rady

Mariusz Zalewski
autor: Emilia Tertel
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 15:03
  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 12669
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>