Rok 2002

 
 Nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:36:53.
 
 Nr I/2/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:38:12.
 
 Nr I/3/02 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:39:41.
 
 Nr II/4/02 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003r. Nr 14, poz. 364)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:40:35 | Data modyfikacji: 2003-10-27 13:48:45.
 
 Nr II/5/02 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:41:53.
 
 Nr II/6/02 w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska i Turystyki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:42:52.
 
 Nr II/7/02 w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:44:14.
 
 Nr II/8/02 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 15:45:16.
 
 Nr II/9/02 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:44:37.
 
 Nr II/10/02 w sprawie diet dla sołtysów

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:46:00.
 
 Nr II/11/02 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn "Budowa oczyszczalni ścieków w Dowspudzie"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:46:39.
 
 Nr II/13/02 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 79, poz.1618)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:50:19.
 
 Nr II/14/02 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 79, poz.1618)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:52:46.
 
 Nr II/15/02 w sprawie wysokości stawek transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 79, poz.1619)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:53:38.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:54:54.
 
 Nr III/16/02 w sprawie zaliczenia ulic w miejscowości Raczki do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003r.Nr 5, poz.166)Nr

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:57:07.
 
 Nr III/18/02 w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003r. Nr 8, poz.275)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 06:58:13.
 
 Załącznik Nr 1

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:02:18.
 
 Załącznik Nr 2

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:03:52.
 
 Załącznik Nr 3

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:04:32.
 
 Załącznik Nr 4

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:05:00.
 
 Załącznik Nr 5

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:05:41.
 
 Załącznik Nr 6

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:06:18.
 
 Nr III/19/02 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:06:47.
 
 Nr III/20/02 w sprawie zatwierdzenia ceny wody i ścieków

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:07:41.
 
 Nr III/21/02 w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:08:23.
 
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:09:18.
 
 Nr III/23/02 w sprawie zmiany Statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2003r. Nr 5, poz.170)

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:10:15.
Data wprowadzenia: 2003-05-12 07:10:15
Opublikowane przez: Krystyna Majewska