Rok 2002

 
 Nr 1/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:26:08.
 
 Nr 2/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:27:13.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:28:30.
 
 Nr 3/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:29:34.
 
 Nr 4/02 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:47:01.
 
 Nr 5/02 w sprawie zminy w budżecie gminy na 2002r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:48:05.
 
 Nr 6/02 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:46:21.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 13:10:01.
 
 Nr 7/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:49:09.
 
 Nr 8/02 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:50:06.
 
 Nr 9/02 w sprawie rozwiązania stosunku pracy ....

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 11:43:17.
 
 Nr 10/02 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002r...

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:48:31.
 
 Nr 11/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o ucdielenie zamówienia publicznego współfinansowanego z programu SAPARD

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 13:05:41.
 
 Nr 12/02 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla wyboru sołtysa i rad sołeckich

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:30:46.
 
 Nr 13/02 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:38:29.
 
 Nr 14/02 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2002r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:51:32.
Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:51:32
Opublikowane przez: Krystyna Majewska