> Rok 2003

Rok 2003

 
 
Nr 15/03 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:42:33 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:32:18.
 
Zarzadzenie Wójta Gminy Raczki Nr 15/03 utraciło moc z dniem 14 listopada 2003r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MENiS z dn. 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisj konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855).  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-01 07:34:03 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 16/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji projektu dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:52:45 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 17/03 w sprawie zatrudnienia Pani Justyny Sadowskiej na stanowisku p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:55:16 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 18/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:56:29 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 19/03 w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:32:37 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Załącznik - częśc 1

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:33:51 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Załącznik - część 2

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:34:18 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 20/03 w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:53:51 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 21/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:54:59 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 22/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2002r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:46:51 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 23/03 w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:58:14 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 24/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:49:10 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 25/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:55:49 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 26/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:59:49 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 27/03 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:51:01 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:52:02 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 28/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:57:04 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 29/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:58:47 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 30/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 15:00:25 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 31/03 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 08:29:42 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 32/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:52:33 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 33/03 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:37:24 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:38:28 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 34/03 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:30:25 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 35/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone ustawami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-29 10:09:42 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 36/03 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia środków finansowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 08:31:25 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 37/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 09:19:22 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 38/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 09:05:55 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 39/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:33:37 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 40/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:36:18 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 41/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:38:24 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 
Nr 42/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:40:06 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 43/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-10 13:07:21 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 44/03 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:29:59 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 45/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:31:34 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 46/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa wodociagu zbiorowego we wsiach: Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie wraz z rozbudową stacji wodociągowej Podwysokie"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:33:55 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 47/03 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:28:49 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 48/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:31:31 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 49/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:33:56 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 50/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:35:55 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 51/03 w sprawie przygotowania projektu uchwały

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:40:46 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 52/03 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-18 13:46:55 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 53/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-30 09:31:33 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 54/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-30 09:33:28 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 
Nr 55/03 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pod nazwą "Modernizacja drogi rolniczej Wasilówka - Wierciochy"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2003-10-03 10:10:30 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 56/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-09 11:23:00 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 57/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-09 11:24:48 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 58/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:22:09 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 59/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:11:04 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 60/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:13:16 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 61/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-11-14 11:40:05 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 62/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-14 11:41:40 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 63/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:18:45 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 64/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:20:09 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 65/03 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:55:11 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Na 66/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 12:04:00 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 
Nr 67/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-08 10:25:48 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 68/03 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-08 10:26:57 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 69/03 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji .....

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupałło | Data wprowadzenia: 2003-12-18 07:42:00 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 70/03 w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-12-18 08:03:42 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 71/03 w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-18 07:48:30 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 72/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-30 13:42:38 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 73/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:31:15 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 
Nr 74/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:33:17 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:33:17
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl