Rok 2003

 
 Nr 15/03 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:42:33 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:32:18.
 
Zarzadzenie Wójta Gminy Raczki Nr 15/03 utraciło moc z dniem 14 listopada 2003r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MENiS z dn. 23 października 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisj konkursowej (Dz.U. Nr 189, poz. 1855).  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-01 07:34:03 | Data modyfikacji: 2003-12-01 07:35:20.
 
 Nr 16/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji projektu dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:52:45.
 
 Nr 17/03 w sprawie zatrudnienia Pani Justyny Sadowskiej na stanowisku p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:55:16.
 
 Nr 18/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:56:29.
 
 Nr 19/03 w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:32:37.
 
 Załącznik - częśc 1

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:33:51.
 
 Załącznik - część 2

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:34:18.
 
 Nr 20/03 w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:53:51.
 
 Nr 21/03 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:54:59.
 
 Nr 22/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2002r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:46:51.
 
 Nr 23/03 w sprawie zatrudnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:58:14.
 
 Nr 24/03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:49:10.
 
 Nr 25/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:55:49.
 
 Nr 26/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:59:49.
 
 Nr 27/03 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:51:01.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:52:02.
 
 Nr 28/03 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:57:04.
 
 Nr 29/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-22 12:58:47.
 
 Nr 30/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 15:00:25.
 
 Nr 31/03 w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 08:29:42.
 
 Nr 32/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 08:52:33.
 
 Nr 33/03 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:37:24.
 
 Załącznik

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-12 09:38:28.
 
 Nr 34/03 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-19 14:30:25.
 
 Nr 35/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone ustawami

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-29 10:09:42.
 
 Nr 36/03 w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie przeniesienia środków finansowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 08:31:25.
 
 Nr 37/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 09:19:22.
 
 Nr 38/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 09:05:55.
 
 Nr 39/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:33:37.
 
 Nr 40/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:36:18.
 
 Nr 41/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:38:24.
 
 Nr 42/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:40:06 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:10:03.
 
 Nr 43/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-10 13:07:21.
 
 Nr 44/03 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:29:59.
 
 Nr 45/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:31:34.
 
 Nr 46/03 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pod nazwą "Budowa wodociagu zbiorowego we wsiach: Koniecbór, Stoki, Kurianki Pierwsze, Kurianki Drugie wraz z rozbudową stacji wodociągowej Podwysokie"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:33:55.
 
 Nr 47/03 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:28:49.
 
 Nr 48/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:31:31.
 
 Nr 49/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:33:56.
 
 Nr 50/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:35:55.
 
 Nr 51/03 w sprawie przygotowania projektu uchwały

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:40:46.
 
 Nr 52/03 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-09-18 13:46:55.
 
 Nr 53/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-30 09:31:33.
 
 Nr 54/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-09-30 09:33:28.
 
 Nr 55/03 w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pod nazwą "Modernizacja drogi rolniczej Wasilówka - Wierciochy"

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2003-10-03 10:10:30 | Data modyfikacji: 2003-10-03 10:20:15.
 
 Nr 56/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na III kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-09 11:23:00.
 
 Nr 57/03 w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-09 11:24:48.
 
 Nr 58/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-10-14 12:22:09.
 
 Nr 59/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:11:04.
 
 Nr 60/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:13:16.
 
 Nr 61/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-11-14 11:40:05.
 
 Nr 62/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-14 11:41:40.
 
 Nr 63/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:18:45.
 
 Nr 64/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:20:09.
 
 Nr 65/03 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:55:11.
 
 Na 66/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 12:04:00.
 
 Nr 67/03 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2003-12-08 10:25:48 | Data modyfikacji: 2003-12-18 08:14:43.
 
 Nr 68/03 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-08 10:26:57.
 
 Nr 69/03 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji .....

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Ryszard Pupałło | Data wprowadzenia: 2003-12-18 07:42:00.
 
 Nr 70/03 w sprawie budżetu gminy na 2004r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2003-12-18 08:03:42.
 
 Nr 71/03 w sprawie powołania komisji konkursowej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-18 07:48:30.
 
 Nr 72/03 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2003-12-30 13:42:38.
 
 Nr 73/03 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:31:15.
 
 Nr 74/03 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:33:17.
Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:33:17
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska