Statut Gminy

 
Statut gminy określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.

Uchwalanie statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-11 10:53:18.
 
 Statut Gminy Raczki (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2016r. poz. 233)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:21:17 | Data modyfikacji: 2016-04-11 09:30:53.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:21:17
Data modyfikacji: 2016-04-11 09:30:53
Autor: Andrzej Czuper
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski