Rok 2003

Budżet Gminy Raczki - rok 2002 
 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2002r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-12 17:05:21.
 
 uchwała w sprawie absolutorium

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-04 14:12:42.
Budżet Gminy Raczki na 2003r. 
 uchwała w sprawie budżetu gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-04 14:04:14.
 
plan finansowy Urzędu Gminy Raczki 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 10:32:12.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-15 15:16:37.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych na zadania własne i zlecone ustawami  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-29 10:13:22.
 
zmiany w budżecie gminy w zakresie przeniesienia środków finansowych 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 10:37:13.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-05 10:38:46.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:47:52 | Data modyfikacji: 2003-06-18 12:48:41.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:45:29 | Data modyfikacji: 2003-07-07 13:51:57.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie
przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-07 13:49:20 | Data modyfikacji: 2003-07-14 07:16:39.
 
zmiany w budżecie gminy na 2003r.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-07-21 14:46:45 | Data modyfikacji: 2003-07-21 14:51:24.
 
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I pólrocze 2003 roku
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:39:32 | Data modyfikacji: 2003-09-02 11:43:09.
 
Zmiany w budżecie w zakresie wprowadzenia dotacji celowych 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:41:43.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie
wprowadzenia dotacji celowych
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-02 11:45:49 | Data modyfikacji: 2003-09-02 11:47:18.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r. 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:34:52.
 
Procedura uchwalania budżetu gminy oraz rodzaj szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-08 11:37:49.
 
Zmiana budżetu gminy na 2003r. 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-18 13:52:11.
 
Zmiany w budżeci gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych
Zmiany budżeci gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-09-30 09:38:16.
 
Zmiana budżetu gminy na 2003r.  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:20:36.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r w zakresie wprowadzenia dotacji celowych  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:25:01.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r w zakresie
przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-10-30 12:27:17.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-14 11:45:04 | Data modyfikacji: 2003-11-14 11:47:21.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:22:21.
 
Zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie wprowadzenia dotacji celowych  

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-18 14:23:07.
 
 Zmiany w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 11:42:45.
 
 Zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-11-28 12:10:45.
 
 Zmiany w budżecie gminy na 2003r.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:57:58.
 
 Wydatki, które nie wygasną z upływem 2003 roku.

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-12-23 07:59:18.
 
 Zmiany w budżecie gminy na 2003r. w zakresie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:39:47.
Data wprowadzenia: 2004-01-06 10:39:47
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Krystyna Majewska