Struktura

Struktura Urzędu 


Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
tel./fax (+48 87) 56-85-925

Wójt Gminy - Andrzej Szymulewski
- tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20

- e-mail: wojt@raczki.pl

SEKRETARZ GMINY, KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO - ANDRZEJ CZUPER
- tel. (87) 56-86-421,  56-85-925 w. 21
- e-mail: sekretarz@raczki.pl

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Finansowego - AGNIESZKA GRZĘDZIŃSKA

- tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
- e-mail: skarbnik@raczki.pl


REFERAT FINANSOWY

1. Stanowiska ds. księgowości budżetowej
- Agnieszka Kwiatkowska
tel. (87) 56-86-423, 56-85-925 w. 23
2. Stanowisko ds. księgowości podatkowej
- Aneta Mucharska
tel. (87) 56-86-418, 56-85-925 w. 18
3. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
- Marianna Zackiewicz
tel. (87) 56-86-417, 56-85-925 w. 17
4. Stanowisko ds. płac i rozliczeń - Danuta Naruszewicz tel. (87) 56-86-424, 56-85-925 w. 24


URZĄD STANU CYWILNEGO

1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- Romuald Dzienis

tel. (87) 56-86-427,  56-85-925 w. 27

2. Zastepca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Danuta Grabowska

tel. (87) 56-86-411,  56-85-925 w. 11

  
REFERAT INWESTYCJI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Kierownik Referatu - Piotr Gajda

tel. (87) 56-86-419, 56-85-925 w. 19

2. Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju gminy
- Henryk Markowski

tel. (87) 56-86-416, 56-85-925 w. 16

3. Stanowisko ds. geologii, środowiska i spraw wojskowych
- Bogusław Konieczny

tel. (87) 56-85-925 w. 31

4. Stanowisko ds. ochrony środowiska
- Jan Bubrowski

tel. (87) 56-85-925 w. 30

5. Stanowisko ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych - Justyna Drażba

tel. (87) 56-86-415, 56-85-925 w. 15


REFERAT ORGANIZACYJNY

1. Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych
- Elżbieta Sieńkowska
tel. (87) 56-86-412, 56-85-925 w.12
2. Stanowisko ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy - Emilia Tertel tel. (87) 56-86-413, 56-85-925 w. 13
3. Stanowisko ds. drogownictwa
- Antoni Karaś

tel. (87) 56-86-429,  56-85-925 w. 29

4. Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, kultury fizycznej i ochrony zdrowia
- Mariusz Zalewski

tel. (87) 56-86-426, 56-85-925 w. 26

5. Stanowisko ds. meldunkowych i ewidencji ludności -Jadwiga Szymulewska

tel. (87) 56-86-428, 56-85-925 w. 28

 

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
- Mariusz Zalewski - tel.(87) 56-86-426, (87)56-85-925 w. 26

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
- Mariusz Zalewski - tel. 606 142 730,  mariusz.zalewski@raczki.pl

 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:


Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego : Andrzej Szymulewski- tel.(87)56-86-420, (87) 56-85-925 w. 20

 


STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI

 

1. Sprzątaczka

2. Robotnik gospodarczy

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-05-09 13:03:52 | Data modyfikacji: 2018-05-25 07:25:42.
Data wprowadzenia: 2003-05-09 13:03:52
Data modyfikacji: 2018-05-25 07:25:42
Autor: Krystyna Majewska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski