Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Adres:
   ul. Kolejowa 4
   16-420 Raczki
   tel. (87) 56-85-544

Godziny pracy:
   od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 - 1500

Kierownik: MIROSŁAW WĄDOŁOWSKI

Do zakresu działania Zakładu należy utrzymanie i eksploatacja:

 • oczyszczalni ścieków w Dowspudzie wraz z przepompownią ścieków i kolektorem sanitarnym w Raczkach,
 • hydroforni i wodociągów gminnych,
 • kolektora odwadniającego w Raczkach,
 • wysypiska odpadów w Ludwinowie,
 • ulic, placów i chodników w Raczkach,
 • parku i terenów zielonych w Raczkach

W ramach wykonywania swoich zadań, Zakład świadczy usługi dla mieszkańców Gminy w zakresie:

 • dostarczania wody,
 • odprowadzania ścieków,
 • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

oraz może wykonywać inne usługi ( transportowe, remonowo-budowlane) na rzecz Gminy.

Mieszkańcy Gminy korzystają ponadto z usług Zakładu w zakresie:

 • otrzymywania warunków technicznych do projektowania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,
 • uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza,
 • nadzoru technicznego nad budową przyłącza.
 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2003-05-07 14:19:17 | Data modyfikacji: 2011-07-04 12:09:50.
 

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:57:50 | Data modyfikacji: 2015-02-10 12:09:03.
Data wprowadzenia: 2003-06-18 12:57:50
Data modyfikacji: 2015-02-10 12:09:03
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski