Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Adres:
   Plac Tadeusza Kościuszki 37
   16-420 Raczki
   tel. (87) 56-86-186

e-mail: gbpraczki@op.pl

Kierownik: KRYSTYNA ROGUCKA

Godziny otwarcia:
   - poniedziałek, środa, czwartek: od godz.10,00 do godz.17,00
   - wtorek, piątek: od godz.11,00 do godz.18,00

FILIA BIBLIOTECZNA W KURIANKACH PIERWSZYCH

Adres:
   Kurianki Pierwsze
   16-420 Raczki

Godziny otwarcia:
   - od poniedziałku do czwartku: od godz.11,00 do godz.15,00
   - piątek: od godz.10,00 do godz.14,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Raczki.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Księgozbiór i udostępnianie w 2007 r.

 

 

Księgozbiór biblioteki gminnej i filii bibliotecznej liczył 31031 woluminów.

- lit. pięknej dla dorosłych         14332 wol.

- lit. pięknej dla dzieci                 8536 wol.

- lit. niebeletrystycznej                8163 wol.

 

 

W ciągu roku przybyło 858 wol.,

w tym:

- z zakupu (środki samorządowe)   492 wol.

- z zakupu (dotacja MK)                 216 wol.

- inne wpływy                                 150 wol.

 

 

Liczba woluminów na 100 mieszkańców – 490,3

Ilość woluminów na 1 czytelnika – 38,1

 

 

 

Czytelnictwo.

 

W roku 2007 zarejestrowano ogółem 814 czytelników, co stanowi 12,9 % mieszkańców naszej gminy.

 

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku wg wieku:

 

Ogółem

do lat 15

16-19 lat

20-24 lata

25-44 lata

45-60 lat

powyżej

60 lat

814

274

179

116

128

85

32

 

 

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu w ciągu roku wg zajęcia:

 

Uczniowie

Studenci

Prac. umysł.

Prac. fiz.

Rolnicy

Inni zatrudnieni

Niezatrud.

482

60

54

56

35

5

122

 

 

 

Wypożyczenia księgozbioru wyniosły 16150 wol.:

- wypożyczenia lit. pięknej dla dorosłych     7212 wol.

- wypożyczenia lit. pięknej dla dzieci           6618 wol.

- wypożyczenia lit. niebeletrystycznej          2320 wol.

 

Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wynosi  258,3.

 

Odwiedzin w wypożyczalniach odnotowano  7841.

W czytelniach 2315, w tym 2214 użytkowników Internetu.

Czytelnicy biblioteki korzystali z 20 tytułów czasopism bieżących.

 

 

Opublikowane przez: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2003-04-01 12:30:36 | Data modyfikacji: 2015-02-20 12:57:04.
 
 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-03-28 15:05:57 | Data modyfikacji: 2004-05-07 10:11:56.
Data wprowadzenia: 2003-03-28 15:05:57
Data modyfikacji: 2004-05-07 10:11:56
Opublikowane przez: Krystyna Majewska