Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach

Adres:
   Plac Tadeusza Kościuszki 37
   16-420 Raczki
   tel. (87) 56-86-186

e-mail: gbpraczki@op.pl

Kierownik: Edyta Taraszkiewicz

Godziny otwarcia:
   - poniedziałek, środa, czwartek: od godz.10,00 do godz.17,00
   - wtorek, piątek: od godz.11,00 do godz.18,00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Raczki.
Biblioteka zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji mieszkańcom gminy.
Służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności gminnej, upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Do zadań Biblioteki należy w szczególności:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  • popularyzacja książek i czytelnictwa,
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych w miejscu, wypożyczanie ich czytelnikom oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • organizowanie czytelnictwa, udostępnianie materiałów osobom niepełnosprawnym,
  • prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
  • doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

 

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-04-01 12:30:36 | Data modyfikacji: 2019-03-05 10:42:12.
 
 Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-03-28 15:05:57 | Data modyfikacji: 2004-05-07 10:11:56.
Data wprowadzenia: 2003-03-28 15:05:57
Data modyfikacji: 2004-05-07 10:11:56
Opublikowane przez: Krystyna Majewska