Biuro Obsługi Szkół w Raczkach

 

Biuro Obsługi Szkół w Raczkach

Adres:
Ul. Nowe Osiedle 2
16-420 Raczki
tel. (87) 56-86-135
e-mail: bosraczki@hot.pl

Godziny pracy :
od poniedziałku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Kierownik - Andrzej Czuper

Biuro prowadzi obsługę szkół prowadzonych przez Gminę Raczki oraz organizuje dowożenie uczniów do szkół.

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków osobowych,
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
 • opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu oświaty i wychowania,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez szkoły,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych oraz remontów bieżących szkół,
 • organizowanie dowożenia dzieci do szkół, zapewnianie opieki w czasie dowozu,
 • dokonywanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

Biuro prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2003-04-01 12:26:22 | Data modyfikacji: 2019-02-28 14:56:03.
 
 Statut Biura Obsługi Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:57:43.
Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:57:43
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski