Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:18:43.
 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pliki spakowane programem WINRAR

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-05-21 12:20:45.
 
 Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:19:01.
 
 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:33:40.
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:18:11.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  .  Przebudowa drogi gminnej Nr 102386B przez wieś Sidory etap I w km 0+000 - 1+072 - realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  .  Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej .  „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach na potrzeby edukacji przedszkolnej”: część 1 – realizacja robót budowlanych i sanitarnych, część 2 – zakup mebli wraz z dostawą i montażem, część 3 – zakup wyposażenia wraz z do .  Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia sali widowiskowo-koncertowej – etap II .  Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej w Raczkach w km 0+000 – 0+400 dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych . 
Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:18:11
Autor: Henryk Markowski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski