Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego dnia 26 maja 2019r.

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Prezydent RP | Data wprowadzenia: 2019-02-26 13:36:48.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-02-26 13:39:20.
 
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 marca 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-03-15 12:20:55.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 kwietnia 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-04-04 08:37:49.
 
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 08:43:03.
 
 Zgłoszenie kandydata do uzupełnienia składu - wzór

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-04 08:45:25.
 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

 Informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Raczki (Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, tel. +48 (87) 5685925, e-mail: ug@raczki.pl


Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@raczki.pl


Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy Raczki jest wykonanie czynności wynikających z Art. 156 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000, 1349, z 2019 r. poz. 273) oraz z §3 ust. 3,  §6 ust. 5 i §9 Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.


Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, zostaną ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.


Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane a po zrealizowaniu wskazanego celu  zostaną w całości przekazane do Krajowego Biura Wyborczego.


Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.


Podanie przez Państwa danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.


Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną Urzędu Gminy Raczki.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-19 11:51:31.
 
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Olsztynie | Data wprowadzenia: 2019-04-10 10:33:43 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:50:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 kwietnia 2019r. dot. numerów oraz granic obwodów głosowania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-04-17 09:13:47 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:50:39.
 
 Uchwała Nr I/4/2019 Rejonowej Komisji Wyborcej Nr 7 w Suwałkach z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 7 w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Rejonowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2019-04-18 08:33:47 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:50:29.
 
 Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Rejonowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2019-04-18 08:37:17 | Data modyfikacji: 2019-04-19 11:50:23.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 kwietnia 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:51:51.
 
 Postanowienie nr 81/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Raczki

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Komisarz Wyborczy w Suwałkach - Maciej Henryk Romotowski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:11:12 | Data modyfikacji: 2019-05-06 14:19:35.
 
 Postanowienie nr 87/2019 w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Komisarz Wyborczy w Suwałkach - Maciej Henryk Romotowski | Data wprowadzenia: 2019-05-06 14:16:57 | Data modyfikacji: 2019-05-06 14:18:27.
 
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Opublikowane przez: Paweł Kruszewski | Autor: Wojciech Miałkowski - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:53:26.
 
 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Olsztynie | Data wprowadzenia: 2019-05-14 11:50:15.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 6 maja 2019r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2019-05-15 13:10:37.
 
 Informacja o aktualnych składach Okregowych Komisji Wyborczych w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-05-16 11:55:55.
 
 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 maja 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-05-20 10:17:50.
 
 Materiały ze szkolenia - pliki spakowane programem WINRAR

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:46:33 | Data modyfikacji: 2019-05-20 12:46:52.
Data wprowadzenia: 2019-05-20 12:46:33
Data modyfikacji: 2019-05-20 12:46:52
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski