Zarządzenia Kierownika Jednostki rok 2019

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:51:50.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:53:07.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-01-22 14:55:50.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:18:53.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu naboru oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-01-29 09:21:27.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 11:41:19.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 12:51:27.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:19:04.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:21:49.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-02-18 09:25:32.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki 5 lutego 2019r. w sprawie harmonogramu naboru oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-02-05 13:28:45.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-02-21 11:26:29.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Raczki niektórych czynności Kierownika Urzędu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:10:12.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:13:33.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Raczki do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:14:22.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:00:11.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:01:32.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:33:52.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Raczki z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-03-29 12:44:06.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 12:57:05.
 
 Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:36:04.
 
 Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:01:28.
 
 Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Raczki, BOS Raczki, GOPS Raczki, GBP Raczki oraz GOK Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:04:00.
 
 Zarządzenie Nr 24 Wójta Gmniy Raczki z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:14:30.
 
 Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Raczki 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:19:15.
 
 Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:23:34.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-06-06 10:43:45.
 
 Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-12 11:24:05.
 
 Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 14:59:31.
 
 Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia procedur windykacji należności w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-03 14:57:41.
 
 Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:16:34.
 
 Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:18:34.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-07-05 15:18:34
Autor: Mariusz Zalewski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski