Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy

 
Sprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleku napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, pokój Nr 8,
tel. (87) 56-85-925 w. 13, (87)5686413
Komórka odpowiedzialna: Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
Wymagane dokumenty:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja do wniosku

Wyrażenie zgody

Opłaty: Wolne od opłat
Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Tryb odwoławczy i opłaty:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni.

Wolne od opłaty

Uwagi: Do wniosku należy dołączyć faktury VAT z zakupu paliwa oraz informacje ARiMR oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 13:01:41 | Data modyfikacji: 2019-04-05 14:39:04.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Stanowisko d/s targowisk, współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przeciwpożarowej .  Stanowisko d/s obsługi informatycznej, spraw wojskowych, kultury fizycznej i ochrony zdrowia .  Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego .  Stanowisko d/s drogownictwa .  Stanowisko d/s promocji, komunikacji społecznej .  Stanowisko d/s gospodarki odpadami komunalnymi, rolnictwa i ochrony środowiska .  Stanowisko d/s turystyki .  Stanowisko d/s organizacyjnych i kadrowych .  Stanowisko d/s obsługi Rady Gminy .  Osoby niepełnosprawne . 
Data wprowadzenia: 2018-12-27 13:01:41
Data modyfikacji: 2019-04-05 14:39:04
Autor: Danuta Grabowska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski