Rok 2019

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2019r. 
 Zarządzenie Nr 394/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:28:45.
Budżet Gminy Raczki na 2019 rok 
 Uchwała Nr III/26/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-31 09:37:34 | Data modyfikacji: 2018-12-31 09:38:04.
 
 Uchwała Nr V-00310-27/18 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:40:53.
 
 Uchwała Nr V-00311-27/18 w spraiwe wyrażenia opinii o projekcie WPF

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-01-10 13:42:03.
 
 Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Raczki z dnai 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-02-04 09:27:31.
 
 Uchwała Nr V-00312-15/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidlowości planowanej kwoty długu przedstawionego przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2019-02-21 11:28:47.
 
 Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-06 14:28:32.
 
 Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-03-28 14:29:34.
 
 Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-02 15:36:51.
 
 Uchwała Nr VI/53/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:48:48.
 
 Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-05-28 12:13:41.
 
 Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:02:38.
 
 Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-09 11:24:44.
 
 Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-08-14 13:08:30.
 
 Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:42:38.
 
 Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z realizacji wykonania budżetu za i pólrocze 2019 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO | Data wprowadzenia: 2019-09-09 09:45:51.
 
 Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 08:56:48.
 
 Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-08 08:46:24.
 
 Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-10-22 10:05:02.
 
 Uchwała Nr IX/86/19 Rady Gminy Rackzi z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-11-04 08:56:35.
 
 Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:44:43.
 
 Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-11-18 12:57:30.
 
 Uchwała Nr X/97/19 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:39:16.
Data wprowadzenia: 2019-12-03 10:39:16
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski