VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023)

I Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 20 listopada
2018r. 

Protokół I/18 z I Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 20 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr I/1/18

Załącznik Nr 3. – Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 4. - Protokół Komisji Skrutacyjnej

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr I/2/18

Załącznik Nr 6. - Uchwała Nr I/3/18

Załącznik Nr 7. - Uchwała Nr I/4/18

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr I/5/18

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr I/6/18

Załącznik Nr 10. - Uchwała Nr I/7/18

Imienne wykazy głosowania (1)

Imienne wykazy głosowania (2)

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-26 12:32:40.
II Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 listopada
2018r. 

Protokół II/18 z II Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr II/8/18

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr II/9/18

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr II/10/18

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr II/11/18

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr II/12/18

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr II/13/18

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr II/14/18

Załącznik Nr 9. – Zarządzenie Nr 393/18

Załącznik Nr 10. – Zarządzenie Nr 394/18

Imienne wykazy głosowania

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 10:19:23.
III Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 28 grudnia
2018r.  

Protokół III/18 z III Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 grudnia 2018 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Uchwała Nr III/15/18

Załącznik Nr 3. – Uchwała Nr III/16/18

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr III/17/18

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr III/18/18

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr III/19/18

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr III/20/18

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr III/21/18

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr III/22/18

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr III/23/18

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr III/24/18

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr V-00311-27/18

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr III/25/18

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr V-00310-27/18

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr III/26/18

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-02-12 12:23:46.
IV Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 13 lutego 2019r.
 

Protokół z IV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 13 lutego 2019 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie za 2018 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Załącznik Nr 4. – Uchwała Nr IV/27/19

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr IV/28/19

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr IV/29/19

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr IV/30/19

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr IV/31/19

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr IV/32/19

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr IV/33/19

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr IV/34/19

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr IV/35/19

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr IV/36/19

Załącznik Nr 14. – Uchwała Nr IV/37/19

Załącznik Nr 15. – Uchwała Nr IV/38/19

Załącznik Nr 16. – Uchwała Nr IV/39/19

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:15:13.
V Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 27 marca 2019r.  

Protokół V/19 z V Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 27 marca 2019 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach za rok 2018

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach za rok 2018

Załącznik Nr 4. – Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych i realizacji środków budżetowych za okres 2018 r.

Załącznik Nr 5. – Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach za 2018 r.

Załącznik Nr 6. – Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr V/40/19

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr V/41/19

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr V/42/19

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr V/43/19

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr V/44/19

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr V/45/19

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr V/46/19

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-04-29 10:42:26.
VI Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 30 kwietnia
2019r. 

Protokół VI/19 z VI Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. – Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach za 2018 rok

Załącznik Nr 3. – Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

Załącznik Nr 4. - Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

Załącznik Nr 5. – Uchwała Nr VI/47/19

Załącznik Nr 6. – Uchwała Nr VI/48/19

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr VI/49/19

Załącznik Nr 8. – Uchwała Nr VI/50/19

Załącznik Nr 9. – Uchwała Nr VI/51/19

Załącznik Nr 10. – Uchwała Nr VI/52/19

Załącznik Nr 11. – Uchwała Nr VI/53/19

Wykaz imiennych głosowań

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2019-05-17 13:26:06.
VII Sesja Rady Gminy Raczki w dniu 19 czerwca
2019r.  

Protokół VII/19 z VII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 19 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 1. – Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami

Załącznik Nr 2. - Informacja Wójta o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Załącznik Nr 3.– Uchwała Nr VII/54/19

Załącznik Nr 4.– Uchwała Nr VII /55/19

Załącznik Nr 5 .- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Raczki sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Załącznik nr 6.- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki w sprawie sprawozdań.

Załącznik Nr 7. – Uchwała Nr VII/56/19

Załącznik Nr 8. - wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raczki za rok 2018

Załącznik Nr 9. – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raczki wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium za 2018 rok

Załącznik Nr 10.– Uchwała Nr VII/57/19

Załącznik Nr 11.– Uchwała Nr VII/58/19

Załącznik Nr 12. – Uchwała Nr VII/59/19

Załącznik Nr 13. – Uchwała Nr VII/60/19

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marlena Skorupska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 07:59:15.

Zobacz:
 VIII Kadencja Rady Gminy Raczki (2018-2023) .  VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 .  Rok 2003. . 
Data wprowadzenia: 2019-09-17 07:59:15
Autor: Marlena Skorupska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski