Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Prezes Rady Ministrów | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:57:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:58:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-08-28 11:04:05.
 
 Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Cezary Piłat | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:30:49 | Data modyfikacji: 2018-09-13 12:59:22.
 
 Informacja GKW w Raczkach dot. przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Raczki oraz zgłoszęn kandydatów na Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Cezary Piłat | Data wprowadzenia: 2018-09-11 14:33:42 | Data modyfikacji: 2018-09-13 13:00:24.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:02:35.
 
 Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:25:12.
 
 Uchwała Nr 5/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach o unieważnieniu listy kandydatów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: GKW w Raczkach | Data wprowadzenia: 2018-09-17 19:51:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2018r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2018-09-24 09:52:59.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 21 września 2018r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów w celu powołania w gminie Raczki obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-09-24 09:55:01.
 
 Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach dot. losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:25:23.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:42:15 | Data modyfikacji: 2018-09-28 14:42:49.
 
 Informacja Gminnej komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 28 września 2018r. dot. publicznego losowania numerów listom kandydatów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Gminna Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:05:41.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 2 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: GKW w Raczkach | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:55:34.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: GKW w Raczkach | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:49:17.
 
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Raczkach z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Raczki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: GKW w Raczkach | Data wprowadzenia: 2018-10-04 12:51:20.
 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-10-12 14:22:02.
 
 Informacje o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 11:12:10.
 
 Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:09:50.
 
 Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podlaskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy | Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:11:32.
Data wprowadzenia: 2018-10-25 15:11:32
Autor: Komisarz Wyborczy
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski