Obwieszczenia

Obwieszczenia

 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2018r. dot. Budowa obiektu inwentarskiego ( kurnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 131/8 w miejscowości Rudniki , gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-01-15 10:57:31.
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2018r. dot. budowa linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-02-19 08:46:30.

Zobacz:
   Archiwum ogłoszeń
Data wprowadzenia: 2018-02-19 08:46:30
Autor: Piotr Gajda
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl