Rok 2018

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2018r. dot. Budowa obiektu inwentarskiego ( kurnika) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 131/8 w miejscowości Rudniki , gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-01-15 10:57:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2018r. dot. budowa linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-02-19 08:46:30.
Komunikat Wójta Gminy Raczki 

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Raczki


W związku z prowadzonymi rozmowami z Polską Spółką Gazownictwa w Białymstoku dotyczącymi możliwości gazyfikacji miejscowości Raczki, Dowspuda oraz Małe Raczki.
Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców wymienionych miejscowości, posiadających domy jednorodzinne o wypełnienie ankiety, która ma na celu określenie ilości potencjalnych odbiorców gazu ziemnego.
 Ankieta nie jest wiążąca i nie decyduje o obowiązku podłączenia.
Ankieta jest jedynie podstawą do dalszych negocjacji Gminy Raczki z Polską Spółką Gazownictwa. Decyduje minimum 330 wypełnionych ankiet.

Gospodarstwa domowe wypełniają część A

Wzór ankiety jest do pobrania poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Raczki pok. nr 1
Wypełnione ankiety należy składać do 30 marca 2018r w Urzędzie Gminy Raczki pok. nr 2

Osoba do kontaktu Pan Henryk Markowski Tel. 87 568 64 16 pok. nr 2

 Ankieta dotycząca gazu w Raczkach (plik PDF)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 15:14:59 | Data modyfikacji: 2018-03-06 08:53:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. dot. ,, Eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA VI w gminie Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:21:13.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 779/2 i 580/7

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:05:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2018r. dot. budowy linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, oraz złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-04-12 12:06:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2018r. dot. budowa linii kablowej i napowietrznej SN-20 kV i nN-0,4 kV, stacji transformatorowej, oraz złącz kablowo-pomiarowych nN-0,4kV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-05-09 14:42:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2018r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda VI gmina Raczki powiat suwalski woj. , podlaskie zlokalizowanego na działce nr 72/2 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-05-18 14:44:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2018r. dot. ,eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda VI” gmina Raczki powiat suwalski woj. , podlaskie zlokalizowanego na działce nr 72/2 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-05-24 13:31:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 czerwca 2018r. dot. realizacja budynku administracyjnego posterunku Policji z garażem, z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi i terenowymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:39:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2018r. dot. ,, Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 150 ( obręb 01) w miejscowości Bakaniuk Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-08-13 07:29:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 sierpnia 2018r. dot. Przebudowy drogi gminnej nr 102386B przez wieś Sidory

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:31:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2018r. dot. Przebudowy drogi gminnej nr 102386B przez wieś Sidory

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-09-05 12:32:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 października 2018r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr XXVIII/214/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKI

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:12:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. dot. rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-19 08:23:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 października 2018r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr XXVIII/215/2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi DOWSPUDA”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-23 10:32:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2018r. dot. rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szczeberka w miejscowości Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:02:07.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2018r. dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy międzysystemowego gazociągu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:09:17 | Data modyfikacji: 2018-12-21 08:10:44.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2018-12-21 08:09:17
Data modyfikacji: 2018-12-21 08:10:44
Autor: Wojewoda Podlaski
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski