Rok 2018

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:40:26.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:59:28.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:51:41.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:34:11.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:35:26.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:21:15.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:23:51.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 15:14:55.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:53:47.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:55:08.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:13:51.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:49:01.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:50:22.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:51:27.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:52:43.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:55:15.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:55:50.
 
 zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-21 14:56:54.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-07-12 14:55:35.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:02:57.
 
 Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:04:08.
 
 Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:05:43.
 
 Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia pracy Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-08-06 11:30:31.
 
 Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 09:27:41.
 
 Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:41:19.
 
 Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 września 2018r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-09-28 12:51:50.
 
 Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-09 12:09:50.
 
 Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu Gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:12:11 | Data modyfikacji: 2018-11-13 15:07:54.
 
 Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-31 08:13:23.
 
 Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 15:09:36.
 
 Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 12:13:53.
 
 Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 12:15:20.
 
 Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. drogownictwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-11-09 12:16:35.
 
 Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-11-27 08:51:05 | Data modyfikacji: 2018-12-03 11:20:37.
 
 Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:11:07.
 
 Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:12:12.
 
 Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:15:43.
 
 Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Raczki prowadzenia spraw gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:18:20.
 
 Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:19:20.
 
 Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Raczki do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:40:53.
 
 Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:43:12.
 
 Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:46:17.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:46:17
Autor: Ewa Bożena Konstantynowicz
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski