Zarządzenia Kierownika Jednostki

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-11 12:40:26.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-18 14:59:28.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:51:41.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:34:11.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:35:26.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:21:15.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:23:51.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 15:14:55.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:53:47.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:55:08.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:13:51.

Zobacz:
 Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-10 13:13:51
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski