Rok 2017

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 14:30:55.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 10:18:17.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 10:19:35.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-01-18 10:23:14.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:36:44.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-09 14:37:53.
 
 Zarzązenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-02-23 12:33:52.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 09:57:00.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-08 09:57:56.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-03-16 12:11:38.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-07 13:00:31.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:49:13.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-06 12:18:54.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 08:18:44.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 15:19:54 | Data modyfikacji: 2017-07-18 15:21:02.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 15:22:04.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:17:32.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-07 10:53:50.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-12 11:32:06.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-09 09:56:40.
 
 Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:53:20.
 
 Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 10:03:12.
 
 Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 listopada 2017r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2017-11-06 10:04:16.
 
 Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-11-22 08:55:37.
 
 Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:04:09.
 
 Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:04:58.
 
 Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 14:27:55.
 
 Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-13 14:28:53.

Zobacz:
 Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2018-03-13 14:28:53
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski