Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r.

 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 5 grudnia 2016r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisarz Wyborczy w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:38:52.
 
 Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:40:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2016r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim, w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:05:19.
 
 WZÓR OSWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW DO SKŁADU OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:09:08.
 
 Informacja Powiatowej Komisji ds. Referendum w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Komisja ds. Referendum w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2016-12-23 10:08:18.
 
 Uchwała Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum | Data wprowadzenia: 2016-12-29 15:12:58.
 
 Załącznik Nr 77 - Obwodowe Komisje na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewódzka Komisja do Spraw Referendum | Data wprowadzenia: 2016-12-29 15:14:11.
 
 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds Referendum

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:18:17.
 
 Informacja o składzie osobowym komisji nr 1

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:21:15.
 
 Informacja o składzie osobowym komisji nr 2

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:22:04.
 
 Informacja o składzie osobowym komisji nr 3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:23:00.
 
 Informacja o składzie osobowym komisji nr 4

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:23:48.
 
 Informacja o składzie osobowym komisji nr 5

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:24:35.
Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:24:35
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski