Rok 2016

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:53:00.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:46:42.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-15 11:47:51.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:22:57.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:14:38.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy Raczki i budżetu gminy Raczki na 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:15:53.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-02-08 11:17:21.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:12:54.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-06 11:54:54.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:51:51.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-06-08 08:30:34.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-06-22 13:30:21.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-07 18:12:04.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-10 07:49:30.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-08-10 07:56:30.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:47:48.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-06 13:48:47.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gmibny Raczki z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:34:07.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-05 08:27:51.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 października 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:31:57.
 
 Zarządzenie Nr 21 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 października 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:09:52.
 
 Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:47:17.
 
 Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2016-11-30 08:48:52.
 
 Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:21:14.
 
 Zarządzenie Nr 25 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 11:40:11.
 
 Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-03 11:41:32.
 
 Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-01-10 14:27:03.
 
 Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu Gminy Raczki wprowadzonych Zarządzeniem Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 stycznia 2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:01:38.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-05 11:01:38
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski