Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczone na dzień 6 marca 2016r.

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Duda | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:58:15.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2016-01-05 14:59:26.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016r. o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:21:12.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 stycznia 2016r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:22:25.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:00:42.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:01:35.
 
 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - plik doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:02:40.
 
 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - plik pdf

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:03:29.
 
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - plik doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:04:37.
 
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - plik pdf

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:05:40.
 
 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - plik doc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:28:58.
 
 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO - plik pdf

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:30:13.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:11:00.
 
 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie przyjmowania zgłoszen kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59 zarządzonych na dzień 6 marca 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:12:10.
 
 Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:20:43.
 
 Instrukcja glosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:01:31.
 
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2016-02-10 11:02:23.
 
 Zarządzenie Nr 140/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:46:42.
 
 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:34:07.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:35:38.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:36:58.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:37:57.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:39:10.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:40:32.
Data wprowadzenia: 2016-02-26 08:40:32
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski