Rok 2016

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2016r. dot. rozbudowa, dobudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji, ze zmianą jego sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z dociepleniem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:50:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 stycznia 2016r. dot. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz z infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-04 15:05:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2016r. dot. przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-08 11:02:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2016r. dot. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – etap E”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-01-13 13:05:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2016r. o podjęciu przez Radę Gminy Raczki Uchwały Nr IX/54/2015 z dnia 24 listopada 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-18 10:50:19.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczk iz dnia 19 stycznia 2016r. dot. rozbudowa, dobudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego po byłym posterunku policji, ze zmianą jego sposobu użytkowania na punkt opieki dziennej dzieci do lat trzech oraz na pomieszczenia biurowo-administracyjne wraz z dociepleniem

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-19 07:54:18.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 stycznia 2016r. dot. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach” – etap II wraz z infrastrukturą techniczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-19 07:55:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 stycznia 2106r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną ulic; Ks. Balukiewicza, Ks. Kaczorowskiego, M. Górskiego o łącznej długości 1020 m na ciągi jezdno - piesze i zatok parkingowych na ul Ks. Balukiewicza oraz ciągi piesze pomiędzy w/w ulicami w miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-01-25 09:59:15.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2016r. dot. ,, Budowa studni głębinowej na działce nr 528 w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-01-25 11:57:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 stycznia 2016r. dot. przebudowy drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:16:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkacho nr 352, 347/4, 347/11 ul. Kolejowa w Raczkach – Etap E”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-27 08:49:13.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego znak WI-I.7820.3.9.2015.ŁM z dnia 2 lutego 2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na budowie łącznika drogi krajowej nr 8 o długości ok. 1,5 km łaczącego nowoprojektowaną drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 655 w rejonie miejscowości Raczki oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2016-02-08 09:34:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 lutego 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – Etap E”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-02-09 10:20:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2016r. dot. przebudowa drogi gminnej nr 102382B o nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z przebudową zjazdów w Raczkach i Małych Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-02-11 15:03:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lutego 2016r. dot. ,, Budowa studni głębinowej na działce nr 528 w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-02-12 13:12:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności Q=80m3/h i głębokości do 75,0 m;budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-02-16 08:25:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2016r. dot. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-02-23 09:46:10.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2016r. dot. „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 352, 347/4, 347/11 w Raczkach – Etap E”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-02-24 09:28:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności Q=80m3/h i głębokości do 75,0 m; budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-02-29 08:45:00.
 
 Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 7 marca 2016r. dot. pozwolenia na budowe trzech elektrowni wiatrowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Starosta Suwalski | Data wprowadzenia: 2016-03-10 14:04:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-03-11 08:53:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-03-11 13:52:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2016r. ,, Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie , Gmina Raczki na działce o nr ewidencyjnym 44/10 w obrębie ewidencyjnym Dowspuda”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-03-11 13:52:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2016r. dot. „Wykonanie otworu studziennego oraz wykonanie obudowy studni o wydajności =80m3/h i głębokości do 75,0 m; budowa podziemnej instalacji wodociągowej i elektrycznej”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-03-16 08:10:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 kwietnia 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków„Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-04-01 11:59:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-04-11 11:15:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. dot. „budowa słupa linii napowietrznej SN-20kV, budowa linii napowietrznej i kablowej SN-20kV, budowa słupowej stacji transformatorowej napowietrznej 20kV/04kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:37:00.
 
 Obwieszczenie WójtaGminy Raczki z dnia 11 maja 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-05-11 17:13:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2016r. dot. „Budowa osadnika wtórnego i pompowni osadów w oczyszczalni ścieków w Dowspudzie, Gmina Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-05-27 09:52:27.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu (...)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marszałek Województwa Podlaskiego | Data wprowadzenia: 2016-05-27 12:48:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2016r. dot. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-05-31 12:32:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:47:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-06-28 14:48:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 czerwca 2016r. dot. Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:19:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-07-11 10:26:29.
 
 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lipca 2016r. dot. projektu budowlanego oraz budowy zespołu trzech elektrowni wiatrowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Wojewoda Podlaski | Data wprowadzenia: 2016-07-12 11:16:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lipca 2016r. dot. „Budowa i przebudowa drogi Wysokie-Słoboda ulepszonej pospółką na żwirową”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-07-15 09:43:14.
 
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego dot. Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej określającej warunki geologiczno - inżynierskie dla zadania pn. "Budowa międzysystemowego gazociągu (...)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marszałek Województwa Podlaskiego | Data wprowadzenia: 2016-07-18 12:59:38.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lipca 2016r. dot. możliwości zapoznania się z projektem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:44:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lipca 2016r. dot. możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2016-07-19 09:46:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2016r. dot. „Przebudowa ulicy Nowe Osiedle z zatokami parkingowymi wraz z przebudową sieci wodociągowej w Raczkach”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-07-27 11:30:41 | Data modyfikacji: 2016-07-27 11:31:20.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2016r. dot. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Zielonej oraz na odcinku między ul. Zieloną i ks. Balukiewicza w Raczkach – etap F”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-08-10 07:38:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 sierpnia 2016r. dot. „Przebudowy dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-08-12 12:21:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2016r. o wyłożeniu do publicznego wglądu ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:24:49.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2016r. dot. zmiany prawomocnej decyzji Wójta Gminy Raczki na lokalizację inwestycji celu publicznego nr GKO.6733.6.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-10-24 07:58:18.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2016r. dot. zmiany decyzji nr GKO.6733.6.2015 z dnia 10.11.2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:45:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2016r. dot. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RACZKIoraz PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-12-12 08:03:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 grudnia 2016r. dot. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci T-Mobile wraz z infrastrukturą „Józefowo” nr 97092/25376

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-12-27 11:20:01.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2016-12-27 11:20:01
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski