Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015

 
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bronisław Komorowski | Data wprowadzenia: 2015-08-27 08:01:24.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2015-08-27 08:02:23.
 
 Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 6 września w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-09-08 08:38:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 9 września 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-09-09 14:17:36.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:14:32.
 
 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:15:07.
 
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-09-09 15:15:57.
 
 Zarządzenie Nr 93/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 paździenrika 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:36:59.
 
 Zarządzenie Nr 95/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:42:45.
 
 Instrukcja głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:43:24.
 
 Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:44:13.
Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji
Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i
Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października
2015 r. 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

 

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-10-12 09:52:00 | Data modyfikacji: 2015-10-12 09:53:04.
 
 Technika głosowania wybory do Sejmu RP 25 października 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:55:50 | Data modyfikacji: 2015-10-16 09:57:14.
 
 Technika głosowania wybory do Senatu RP 25 października 2015 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-10-16 09:58:34.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:33:21.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:34:18.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:35:54.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:36:49.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-10-20 10:38:45.
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 24

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW Białystok | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:50:45.
 
 Obwieszczenie o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:51:47.
 
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: OKW w Białymstoku | Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:52:29.
Data wprowadzenia: 2015-10-22 08:52:29
Autor: OKW w Białymstoku
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski