Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

 
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:08:17.
 
 Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:10:30.
 
 Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:02:52 | Data modyfikacji: 2015-04-07 12:03:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:55:45.
 
 Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:43:14.
 
 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:08:50.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:10:41 | Data modyfikacji: 2015-04-20 09:11:16.
 
 Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:53:34 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:18:17.
 
 WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:19:09.
 
 ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:20:03.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:20:49.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:21:54.
 
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:22:40.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:41:01.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:41:44.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:42:40.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:43:44.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:44:40.
Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:44:40
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski