> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

 
 
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:08:17.
 
 
Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Szymulewski | Data wprowadzenia: 2015-03-04 15:10:30.
 
 
Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-04-07 12:02:52 | Data modyfikacji: 2015-04-07 12:03:44.
 
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 kwietnia 2015r. o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-04-08 10:55:45 | Data modyfikacji: 2015-04-07 12:03:44.
 
 
Zarządzenie Nr 47/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-20 08:43:14 | Data modyfikacji: 2015-04-07 12:03:44.
 
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:08:50 | Data modyfikacji: 2015-04-07 12:03:44.
 
 
Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-04-20 09:10:41 | Data modyfikacji: 2015-04-20 09:11:16.
 
 
Zarządzenie Nr 48/15 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:53:34 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:18:17 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:19:09 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:20:03 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca uprawnień mężów zaufania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:20:49 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dot. spisów wyborców sporządzanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:21:54 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: PKW | Data wprowadzenia: 2015-04-22 12:22:40 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:41:01 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:41:44 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:42:40 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Suchej Wsi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:43:44 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
 
 
Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:44:40 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:53:44.
Data wprowadzenia: 2015-04-27 13:44:40
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl