VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)

 
 Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:43:51.
 
 Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:44:21.
 
 Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:44:49.
 
 Uchwała Nr I/4/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:45:14.
 
 Uchwała Nr I/5/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:45:43.
 
 Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:46:16.
 
 Uchwała Nr I/7/14 Rady Gminy Raczki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-24 11:46:52.
 
 Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:20:04.
 
 Uchwała Nr II/9/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:20:34.
 
 Uchwała Nr II/10/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015 - 2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:21:11.
 
 Uchwała Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:21:34.
 
 Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:21:56.
 
 Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:22:19.
 
 Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:22:57.
 
 Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:23:24.
 
 Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:23:52.
 
 Uchwała Nr II/17/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:24:14.
 
 Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:12:24.
 
 Uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego pr

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:12:52.
 
 Uchwała Nr III/20/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:13:17.
 
 Uchwała Nr III/21/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:13:42.
 
 Uchwała Nr III/22/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie desygnowania przedstawicieli Gminy Raczki do Ogólnego Zebrania Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „Rospuda”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:14:25.
 
 Uchwała Nr III/23/15 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 15:14:48.
 
 Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Rackzi z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:11:20 | Data modyfikacji: 2015-06-09 10:14:34.
 
 Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:12:34.
 
 Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:15:16.
 
 Uchwała Nr IV/27/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:15:52.
 
 Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:18:04.
 
 Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:19:05.
 
 Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:20:43.
 
 Uchwała Nr IV/31/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńska LGD

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:22:31.
 
 Uchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:22:58.
 
 Uchwała Nr IV/33/15 Rady Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-06-09 10:23:58.
 
 Uchwała Nr V/34/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Punktu Przedszkolnego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:42:40.
 
 Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:43:10.
 
 Uchwała Nr V/36/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2014 rok i sprawozdaniarocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:43:37.
 
 Uchwała Nr V/37/15 Rady Gminy Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2014 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:44:10.
 
 Uchwała Nr V/38/15 Rady Gmibny Raczki z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:44:38.
 
 Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:15:31.
 
 Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowpsuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:20:43.
 
 Zał Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:22:04.
 
 Zał Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Raczki obejmującego tereny położone w obrębach miejscowości Raczki i Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:22:52.
 
 Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:23:46.
 
 Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:24:20.
 
 Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie apelu Rady Gminy Raczki do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pr

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Rada Gminy Raczki | Data wprowadzenia: 2015-09-25 11:24:47.
 
 Uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie aktualności studium i planów miejscowych na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:27:01.
 
 Uchwała Nr VII/45/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2016-2019

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:27:26.
 
 Uchwała Nr VII/46/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2016 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:27:58.
 
 Uchwała Nr VII/47/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie realizacji w 2016 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:28:25.
 
 Uchwała Nr VII/48/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:28:54.
 
  Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-10-29 09:29:18.
 

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr VIII/50/15

 Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach o

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:48:47.
 
 Uchwała Nr VIII/51/15 Rady Gminy Raczki z dnia 28 października 2015r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:49:14.
 
 Uchwała Nr IX/52/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:26:26.
 
 Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż Gm

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:27:02.
 
 Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia z m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:27:27.
 
 Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:27:56.
 
 Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:28:18.
 
 Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:28:46.
 
 Uchwała Nr IX/58/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:29:13.
 
 Uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:29:40.
 
 Uchwała Nr IX/60/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2015-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:30:09.
 
 Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-12-28 12:30:38 | Data modyfikacji: 2015-12-28 12:31:55.
 
 Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:22:32.
 
 Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:23:05.
 
 Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bakaniuk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:24:07.
 
 Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:24:32.
 
 Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodźki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:27:43.
 
 Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:28:44.
 
 Uchwała Nr X/68/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jankielówka

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:29:24.
 
 Uchwała Nr X/69/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaśki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:29:47.
 
 Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:30:13.
 
 Uchwała Nr X/71/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Koniecbór

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:30:37.
 
 Uchwała Nr X/72/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:48:18.
 
  Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krukówek

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:48:50.
 
 Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Pierwsze

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:49:10.
 
 Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurianki Drugie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:49:37.
 
 Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:53:17.
 
 Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipówka

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:53:53.
 
 Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:54:26.
 
 Uchwała Nr X/79/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczydły

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 10:55:04.
 
 Uchwała Nr X/80/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Planta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:01:12.
 
 Uchwała Nr X/81/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:01:46.
 
 Uchwała Nr X/82/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rabalina

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:02:09.
 
 Uchwała Nr X/83/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:03:14.
 
 Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudniki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:03:42.
 
 Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sidory

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:04:11.
 
 Uchwała Nr X/86/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słoboda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:04:42.
 
 Uchwała Nr X/87/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stoki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:05:11.
 
 Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Wieś

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:06:27.
 
 Uchwała Nr X/89/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczodruchy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:06:50.
 
 Uchwała Nr X/90/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szkocja

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:07:13.
 
 Uchwała Nr X/91/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wasilówka

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:07:53.
 
 Uchwała Nr X/92/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:08:16.
 
 Uchwała Nr X/93/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Witówka

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:08:45.
 
 Uchwała Nr X/94/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wronowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:09:16.
 
 Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:09:41.
 
 Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:10:05.
 
 Uchwała Nr X/97/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żubrynek

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:10:28.
 
 Uchwała Nr X/98/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:10:52.
 
 Uchwała Nr X/99/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:11:16.
 
 Uchwała Nr X/100/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:11:40.
 
 Uchwała Nr X/101/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016 - 2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:12:02.
 
 Uchwała Nr X/102/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2016

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:12:28.
 
 Uchwała Nr X/103/15 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/54/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia m i a n y „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-01-27 11:12:53.
 
 Uchwała Nr XI/104/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonyc

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:26:19.
 
 Uchwała Nr XI/105/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:26:45.
 
 Uchwała Nr XI/106/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:27:11.
 
 Uchwała Nr XI/107/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:27:35.
 
 Uchwała Nr XI/108/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu wraz z doj

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-03-21 10:28:04.
 
 Uchwała Nr XII/109/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:27:53.
 
 Uchwała Nr XII/110/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raczki na lata 2016 -2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:28:19.
 
 Uchwała Nr XII/111/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów dla zdolnych uczniów na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:28:50.
 
 Uchwała Nr XII/112/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:29:15.
 
 Uchwała Nr XII/113/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:29:38.
 
 Uchwała Nr XII/114/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:30:04.
 
 Uchwała Nr XII/115/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 macra 2016r. w sprawie Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:30:38.
 
 Uchwała Nr XII/116/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 macra 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:31:02.
 
 Uchwała Nr XII/117/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:31:31.
 
 Uchwała Nr XII/118/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont chodnika, wjazdów i nawierzchni bitumicznej w

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:31:54.
 
 Uchwała Nr XII/119/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:32:18.
 
 Uchwała Nr XII/120/16 Rady Gminy Raczki z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:32:41.
 
 Uchwała Nr XIII/121/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:41:18.
 
 Uchwała Nr XIII/122/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:42:24.
 
 Uchwała Nr XIII/123/16 Rady Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:42:49.
 
 Uchwała Nr XIV/124/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:33:13.
 
 Uchwała Nr XIV/125/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:33:39.
 
 Uchwała Nr XIV/126/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:34:08.
 
 Uchwała Nr XIV/127/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2015 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:34:36.
 
 Uchwała Nr XIV/128/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:34:59.
 
 Uchwała Nr XIV/129/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-07-21 13:35:25.
 
 Uchwała Nr XV/130/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Plac Kościuszki w Raczkach do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:34:28.
 
 Uchwała Nr XV/131/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie realizacji w 2017 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:35:03.
 
 Uchwała Nr XV/132/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:35:29.
 
 Uchwała Nr XV/133/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki - Moczydły -

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:35:56.
 
 Uchwała Nr XV/134/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:36:43.
 
 Uchwała Nr XV/135/16 Rady Gminy Raczki z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-10-14 13:37:18.
 
 Uchwała Nr XVI/136/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jes

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:08:38.
 
 Uchwała Nr XVI/137/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność p

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:09:04.
 
 Uchwała Nr XVI/138/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:09:31.
 
 Uchwała Nr XVI/139/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:09:54.
 
 Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-11-24 15:10:19.
 
 Uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:27:03.
 
 Uchwała Nr XVII/142/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:27:37.
 
 Uchwała Nr XVII/143/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez inne niż G

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:31:38.
 
 Uchwała Nr XVII/144/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:32:07.
 
 Uchwała Nr XVII/145/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:32:37.
 
 Uchwała Nr XVII/146/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:33:09.
 
 Uchwała Nr XVII/147/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:33:45.
 
 Uchwała Nr XVII/148/16 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2016-12-23 08:34:11.
 
 Uchwała Nr XVIII/149/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:54:41.
 
 Uchwała Nr XVIII/150/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXIX/187/98 Rady Gminy w Raczkach z dnia 1 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:55:13.
 
 Uchwała Nr XVIII/151/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:55:39.
 
 Uchwała Nr XVIII/152/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2016-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:56:05.
 
 Uchwała Nr XVIII/153/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:56:30.
 
 Uchwała Nr XVIII/154/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017 - 2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:56:53.
 
 Uchwała Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-02-02 13:57:15.
 
 Uchwała Nr XIX/156/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raczki, a także inne organy do nowego ustroju szkolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:53:28.
 
 Uchwała Nr XIX/157/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Raczki dla dzieci w wieku do lat 5

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:53:56.
 
 Uchwała Nr XIX/158/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wycho

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:54:30.
 
 Uchwała Nr XIX/159/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko program

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:54:53.
 
 Uchwała Nr XIX/160/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki na lata 2016-2032 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu us

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:55:16.
 
 Uchwała Nr XIX/161/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1190B Raczki-Moczydły-Jank

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:55:48.
 
 Uchwała Nr XIX/162/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:56:12.
 
 Uchwała Nr XIX/163/17 Rady Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-03-24 10:56:34.
 
 Uchwała Nr XX/164/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2017-04-05 08:55:47.
 
 Uchwała Nr XX/165/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2017-04-05 08:59:53.
 
 Uchwała Nr XX/166/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:00:46.
 
 Uchwała Nr XX/167/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Raczki jest organem prowadzącym oraz dla osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych, dla których ustalono obwód

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:01:39.
 
 Uchwała Nr XX/168/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:02:28.
 
 Uchwała Nr XX/169/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:03:15.
 
 Uchwała Nr XX/170/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:04:14.
 
 Uchwała Nr XX/171/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bakałarzewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo odc. 2437 m"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:05:18.
 
 Uchwała Nr XX/172/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie realizacji w 2018 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:05:58.
 
 Uchwała Nr XX/173/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:06:38.
 
 Uchwała Nr XX/174/17 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-04-05 09:07:54.
 
 Uchwała Nr XXI/175/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miejscowości Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Ostrowski | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:31:18.
 
 Uchwała Nr XXI/176/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2016 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:32:15.
 
 Uchwała Nr XXI/177/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2016 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:33:19.
 
 Uchwała Nr XXI/178/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:34:22.
 
 Uchwała Nr XXI/179/17 Rady Gminy Raczki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki ,,Nad Doliną Rospudy’’

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2017-06-02 10:35:27.
 
 Uchwała Nr XXII_180/17 z dnia 6 września 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:44:23.
 
 Uchwała Nr XXII/181/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Raczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:46:05.
 
 Uchwała Nr XXII/182/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 ( z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:47:51.
 
 Uchwała Nr XXII/183/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2024

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:49:19.
 
 Uchwała Nr XXII/184/17 Rady Gminy Raczki z dnia 6 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-09-11 08:51:15.
 
 Uchwała Nr XXIII/185/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:43:16.
 
 Uchwała Nr XXIII/186/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont poboczy dróg powiatowych - uzupełnienie kruszywem łamanym, nr: 1147B od drogi 653 – Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo, 1184B Żubrynek – Kurianki – Juryzdyka, 1119B Orłowo – Podwysokie – Żubrynek – do drogi 655, 1123B Karasiewo – Nieszki – Szczodruchy – Wierciochy – Małe Raczki – Raczki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2017-10-19 11:57:07.
 
 Uchwała Nr XXIII/187/17 Rady Gminy Raczki z dnia 18 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:01:18.
 
 Uchwała Nr XXIV/188/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:54:51.
 
 Uchwała Nr XXIV/189/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 - 2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:56:03.
 
 Uchwała Nr XXIV/190/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:57:24.
 
 Uchwała Nr XXIV/191/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:58:42.
 
 Uchwała Nr XXIV/192/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-01 11:59:58.
 
 Uchwała Nr XXIV/193/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:01:28.
 
 Uchwała Nr XXIV/194/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:02:43.
 
 Uchwała Nr XXIV/195/17 Rady Gminy Raczk i z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:04:00.
 
 Uchwała Nr XXIV/196/17 Rady Gminy Raczki z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-01 12:05:25.
 
 Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Raczki na 2018 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:20:33.
 
 Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2017-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:21:56.
 
 Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:23:08.
 
 Uchwała Nr XXV/200/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018 - 2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:24:20.
 
 Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2018

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:25:26.
 
 Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raczki dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Raczki przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:26:56.
 
 Uchwała Nr XXVI/203/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Raczki na lata 2018 – 2028

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:35:52.
 
 Załącznik do Uchwały XXVI/203/18

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:41:18.
 
 Uchwała Nr XXVI/204/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przekazania według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Suwałkach, skargi Pana Jarosława Topolskiego na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:42:08.
 
 Uchwała Nr XXVI/205/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1183B Małe Raczki - Krukówek - do drogi nr 655 w km 4+156 - 5+670"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:43:59.
 
 Uchwała Nr XXVI/206/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:45:44.
 
 Uchwała Nr XXVI/207/18 Rady Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-02-28 14:47:43.
 
 Uchwała Nr XXVII/208/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:31:47.
 
 Uchwała Nr XXVII/209/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2019 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Drażba | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:33:04.
 
 Uchwała Nr XXVII/210/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Raczki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:34:20 | Data modyfikacji: 2018-03-23 08:39:54.
 
 Uchwała Nr XXVII/211/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Raczki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:36:45 | Data modyfikacji: 2018-03-23 10:33:22.
 
 Uchwała Nr XXVII/212/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-03-23 08:38:51.
 
 Uchwała Nr XXVIII/213/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektor Gimnazjum w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:35:36.
 
 Uchwała Nr XXVIII/214/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-05-30 10:59:26 | Data modyfikacji: 2018-05-30 11:00:00.
 
 Uchwała Nr XXVIII/215/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:39:36.
 
 Uchwała Nr XXVIII/216/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizacjęzadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 (z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:40:32.
 
 Uchwała Nr XXVIII/217/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:41:41.
 
 Uchwała Nr XXVIII/218/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:57:54.
 
 Uchwała Nr XXVIII/219/18 Rady Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Suwałkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:59:19.
 
 Uchwała Nr XXIX/220/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:27:17.
 
 Uchwała Nr XXIX/221/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:28:44.
 
 Uchwała Nr XXIX/222/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:31:54.
 
 Uchwała Nr XXIX/223/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:33:49.
 
 Uchwała Nr XXIX/224/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Raczki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:34:30.
 
 Uchwała Nr XXIX/225/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu podziału Powiatu Suwalskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:35:47.
 
 Uchwała Nr XXIX/226/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:39:03.
 
 Uchwała Nr XXIX/227/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2017 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:39:54.
 
 Uchwała Nr XXIX/228/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Raczki za 2017 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:41:14.
 
 Uchwała Nr XXIX/229/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:42:27.
 
 Uchwała Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 10:45:51.
 
 Uchwała Nr XXX/231/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Alicja Szczepańska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:28:36.
 
 Uchwała Nr XXX/232/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2540B Raczki - Sucha Wieś - Janówka - Augustów w km 0+000 - 1+850 ( z wyłączeniem odcinka pasa drogowego obwodnicy Augustowa)"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:32:01 | Data modyfikacji: 2018-08-06 10:47:29.
 
 Uchwała Nr XXX/233/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:33:18.
 
 Uchwała Nr XXX/234/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2018-2026

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:34:36.
 
 Uchwała Nr XXX/235/18 Rady Gminy Raczki z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:35:50.
 
 Uchwała Nr XXXI/236/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:46:45.
 
 Uchwała Nr XXXI/237/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie nadania nazwy skwerowi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:48:19.
 
 Uchwała Nr XXXI/238/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:50:33.
 
 Uchwała Nr XXXI/239/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:52:43.
 
 Uchwała Nr XXXI/240/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:53:57.
 
 Uchwała Nr XXXI/241/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:55:35.
 
 Uchwała Nr XXXI/242/18 Rady Gminy Raczki z dnia 12 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 08:57:19.
 
 Uchwała Nr XXXII/243/18 Rady Gminy Raczki w dniu 17 października 2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenieGminy Raczki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:02:01.
 
 Uchwała Nr XXXII/244/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowychwynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:03:48.
 
 Uchwała Nr XXXII/245/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Raczki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:05:47.
 
 Uchwała Nr XXXII/246 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:07:17.
 
 Uchwała Nr XXXII/247/18 Rady Gminy Raczki z dnia 17 października 2018r. w sprawie sprostowania Uchwały Nr XXVIII/215/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:09:18.
Data wprowadzenia: 2018-10-22 10:09:18
Autor: Piotr Gajda
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski