Rok 2014

 
 Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:51:04.
 
 Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-08 12:51:47.
 
 Zarządzenie Nr 3/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-12-09 15:15:24.
 
 Zarządzenie Nr 4/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2014-12-09 15:16:33.
 
 Zarządzenie Nr 5/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-12 10:08:10.
 
 Zarządzenie Nr 6/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-12 10:08:55.
 
 Zarządzenie Nr 7/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-12 10:09:36.
 
 Zarządzenie Nr 8/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2014-12-22 11:06:12.
 
 Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:44:03.
 
 Zarządzenie Nr 10/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2014-12-31 12:44:42.
 
 Zarządzenie Nr 11/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2014 r. oraz planowanych dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:22:41.
 
 Zarządzenie Nr 12/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:24:26.
 
 Zarządzenie Nr 13/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:26:39.

Zobacz:
 Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-01-07 12:26:39
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski