Za rok 2013

 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:41:46.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:42:37.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:43:35.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:44:19.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:45:10.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-07-31 10:46:16.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-25 07:49:31.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-25 07:50:21.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-25 07:51:01.
 
 Zarządzenie Nr 294/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 23 października 2013r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-10-25 12:21:16.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-05 15:11:45.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-05 15:12:25.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2014-11-05 15:13:10.
Data wprowadzenia: 2014-11-05 15:13:10
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski