Jednostki pomocnicze

 

Jednostki pomocnicze Gminy Raczki - sołectwa

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: :

 1. nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

 

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-02-04 15:14:00 | Data modyfikacji: 2007-02-16 12:25:56.
 

Na terenie Gminy Raczki znajdują się 34 sołectwa, w których funkcję sołtysów wybranych na okres obecnej kadencji pełnią:

 • Bakaniuk Marianna Bienio
 • Bolesty – Józef Bokuniewicz
 • Chodźki – Tomasz Dziekoński
 • Franciszkowo - Józef Ordowski
 • Jankielówka – Tadeusz Kozłowski
 • Jaśki – Jan Olszewski
 • Józefowo – Jan Król
 • Koniecbór – Zygmunt Górski
 • Korytki – Michał Czuper
 • Krukówek – Adam Iwaszko
 • Kurianki Pierwsze – Jan Chodkiewicz
 • Kurianki Drugie – Ewa Więcko
 • Lipowo – Andrzej Naruszewicz
 • Lipówka – Piotr Bielecki
 • Małe Raczki – Wojciech Żukowski
 • Moczydły – Marzanna Skrocka
 • Planta – Mieczysław Laszkowski
 • Podwysokie – Stefan Czarniecki
 • Rabalina – Szymon Czarniecki
 • Raczki – Stanisław Lik
 • Rudniki – Danuta Kopiczko
 • Sidory – Małgorzata Rutkowska
 • Słoboda – Grzegorz Harasim
 • Stoki – Andrzej Galicki
 • Sucha Wieś – Stanisław Sieńkowski
 • Szczodruchy –Sławomir Bokuniewicz
 • Szkocja – Jolanta Kochańska
 • Wasilówka – Krzysztof Koncewicz
 • Wierciochy – Małgorzata Pydych
 • Witówka – Dorota Kotarska
 • Wronowo – Ewelina Justyna Jasionowska - Sieńkowska
 • Wysokie – Heronim Karaś
 • Ziółkowo – Ołów Kazimierz
 • Żubrynek – Karaś Stanisław

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Kiersztyn | Data wprowadzenia: 2007-02-16 12:23:17 | Data modyfikacji: 2015-02-24 08:50:34.
 
 Uchwalenie statutów sołectw położonych na terenie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Krystyna Majewska | Data wprowadzenia: 2003-04-15 12:09:49.
Statuty Sołectw: 

Bakaniuk

Bolesty

Chodźki

Franciszkowo

Jankielówka

Jaśki

Józefowo

Koniecbór

Korytki

Krukówek

Kurianki Pierwsze

Kurianki Drugie

Lipowo

Lipówka

Małe Raczki

Moczydły

Planta

Podwysokie

Rabalina

Raczki

Rudniki

Sidory

Wasilówka

Wierciochy

Słoboda

Witówka

Stoki

Sucha Wieś

Wronowo

Szczodruchy

Wysokie

Ziółkowo

Szkocja

Żubrynek

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:00:21 | Data modyfikacji: 2016-01-27 12:00:31.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:00:21
Data modyfikacji: 2016-01-27 12:00:31
Autor: Andrzej Czuper
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski