Rok 2013

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2013r. dot. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-01-29 11:33:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża RUDNIKI III

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-01-31 10:41:49.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lutego 2013r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-02-14 08:49:58 | Data modyfikacji: 2013-02-18 07:48:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 lutego 2013r. dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja VI

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-02-19 07:43:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lutego 2013r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-02-20 07:57:19.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2013r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-03-08 09:43:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 marca 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 750 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 136 w obrębie Wysokie w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-03-11 12:55:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 2000 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 122/1 w obrębie Rudniki w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-03-21 09:46:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 marca 2013r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-03-25 08:21:18.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2013r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda – Szkocja – Korytki na odcinku Szkocja – Ziółkowo – Korytki o długości 4, 655 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-03-28 14:35:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 750 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 136 w obrębie Wysokie w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-03-28 14:36:57.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 750 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 136 w obrębie Wysokie w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-03-28 14:42:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 kwietnia 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 2000 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 122/1 w obrębie Rudniki w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-05 13:53:21.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 kwietnia 2013r. dot. budowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w postaci drenowania oraz rowu wraz ze zbiornikiem retencyjnym o pow. do 2000 m 2 i głębokości do 2,9 m związanym z nim funkcjonalnie na działce o nr ewidencyjnym 122/1 w obrębie Rudniki w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-05 14:38:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2013r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda – Szkocja – Korytki na odcinku Szkocja – Ziółkowo – Korytki o długości 4, 655 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-12 14:55:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 kwietnia 2013r. dot. Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja VI ” gm. Raczki pow. suwalski woj. podlaskie zlokalizowanego na działkach nr 42/2 i nr 43/2 w obrębie ewidencyjnym Szkocja

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:22:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 kwietnia 2013r. dot. Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja VI ” gm. Raczki pow. suwalski woj. podlaskie zlokalizowanego na działkach nr 42/2 i nr 43/2 w obrębie ewidencyjnym Szkocja

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-17 15:23:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Rudniki III gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132/3 i części działki nr 133/3 w obrębie ewidencyjnym Rudniki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-18 14:37:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Rudniki III gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132/3 i części działki nr 133/3 w obrębie ewidencyjnym Rudniki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-18 14:38:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VII w Gminie Raczki na części działki nr 40 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 2,40 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,99 ha a wydobycie roczne do 20 000 m3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-19 15:19:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 kwietnia 2013r. dot. budowy budynku inwentarskiego wolnostanowiskowego ( jałownik)o powierzchni 330 m2o obsadzie do 33 DJP oraz silosu na kiszonkę o pojemności 770 m3ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 10 m3usytuowanego obok budynku stodoły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 73 w miejscowości Podwysokie gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-25 07:47:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2013r. dot. budowy budynku inwentarskiego wolnostanowiskowego ( jałownik)o powierzchni 330 m2o obsadzie do 33 DJP oraz silosu na kiszonkę o pojemności 770 m3ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 10 m3usytuowanego obok budynku stodoły wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 73 w miejscowości Podwysokie gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-25 11:15:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2013r. dot. Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda – Szkocja – Korytki na odcinku Szkocja – Ziółkowo – Korytki o długości 4, 655 km

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-04-26 14:27:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:00:33.
 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki - dokumnety spakowane programem WINRAR
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-05-06 14:39:10 | Data modyfikacji: 2013-05-06 15:17:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VII w Gminie Raczki na części działki nr 40 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 2,40 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,99 ha a wydobycie roczne do 20 000 m3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-05-07 11:17:40.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 maja 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VII w Gminie Raczki na części działki nr 40 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 2,40 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,99 ha a wydobycie roczne do 20 000 m3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-05-07 12:41:03 | Data modyfikacji: 2013-05-07 12:55:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 maja 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VIII w Gminie Raczki na części działki nr 40 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,91 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,72 ha a wydobycie roczne do 20 000 m3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-05-08 12:51:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 maja 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VIII w Gminie Raczki na części działki nr 40 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,91 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,72 ha a wydobycie roczne do 20 000 m3

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-05-23 13:05:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 lipca 2013r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1185 B Dowspuda – Kurianki w km 5 + 964 – 7+ 680

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-07-22 10:32:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 lipca 2013r. dot. budowy ziemnego stawu wodnego – mała retencja wodna i melioracji szczegółowych / urządzenia towarzyszące/ na działce nr ew. : 429 w obrębie Kurianki ( 0011)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-07-23 14:12:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 lipca 2013r. dot. „Przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Dowspuda –Szkocja - Korytki na odcinku Szkocja – Ziółkowo – Korytki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-07-26 20:35:23.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2013r. dot. budowy ziemnego stawu wodnego – mała retencja wodna i melioracji szczegółowych / urządzenia towarzyszące/ na działce nr ew. : 429 w obrębie Kurianki ( 0011)

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-07-29 13:49:40.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 sierpnia 2013r. dot. przebudowy dróg gminnych publicznych nr 102405B, 102406B,102408B w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-08-26 09:29:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 września 2013r. dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5 + 964 – 7 + 680 w obrębie Kurianki, gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-09-18 08:43:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 września 2013r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1185 B Dowspuda – Kurianki w km 5 + 964 – 7+ 680

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-09-18 08:44:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 października 2013r. dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1185 B Dowspuda-Kurianki w km 5+964 – 7+680

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-10-07 12:46:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2013r. dot. Remont istniejących budowli komunikacyjnych na rzece Głęboka, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-10-30 07:54:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 listopada 2013r. dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1185 B Dowspuda-Kurianki w km 5+964 – 7+680

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-11-06 13:41:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 listopada 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VIII w Gminie Raczki na nr 40/1 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 1,91 ha , powierzchnia objęta eksploatacją 1,72 ha

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-11-18 12:34:18.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2013r. dot. Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1185 B, Dowspuda-Kurianki w km 5+964 – 7+680

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-11-22 07:55:16.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 grudnia 2013r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja IX w Gminie Raczki na działce nr 41/2 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Złoże zostało udokumentowane na powierzchni około 4,0 ha

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:41:05.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 grudnia 2013r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja VIII zlokalizowanego na działce nr 40/1 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji kruszywa naturalnego w ilości powyżej 20 tyś. m3 rocznie, z udokumentowanego złoża Szkocja VIII

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-05 11:15:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2013r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja VIII zlokalizowanego na działce nr 40/1 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji kruszywa naturalnego w ilości powyżej 20 tyś. m3 rocznie, z udokumentowanego złoża Szkocja VIII

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-06 11:39:57.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2013r. dot. remontu istniejących budowli komunikacyjnych na rzece Głęboka, gm. Raczk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-12 11:33:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2013r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja VII zlokalizowanego na działce nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji piasku ze żwirem w ilości powyżej 20 tyś. m3 rocznie, z udokumentowanego złoża Szkocja VII

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-17 12:29:48.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 grudnia 2013r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Szkocja IX w Gminie Raczki na działce nr 41/2 w obrębie ewidencyjnym Szkocja w Gminie Raczki. Złoże zostało udokumentowane na powierzchni około 4,0 ha

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-18 07:52:03.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2013r. dot. rozbiórki istniejących budowli komunikacyjnych i budowa nowych przepustów wraz z podjazdami na rzece Głęboka, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:56:53.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2013r. dot. eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża ,, Dowspuda 2” poniżej lustra wody w miejscowości Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:57:51.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:57:51
Autor: Bogusław Konieczny
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski