Za rok 2012

 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-25 11:25:32.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-25 11:26:14.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-25 11:26:58.
 
 Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 14:57:22.
 
 Zarządzenie Nr 180/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-07-31 14:46:37.
 
 Zarządzenie Nr 183/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-08-08 12:24:13.
 
 Zarządzenie Nr 202/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:34:24.
 
 Zarządzenie Nr 226/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 15:12:15.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:11:43.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:12:29.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:13:23.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:14:05.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-02-20 12:14:55.
 
 Sprawozdanie z funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:51:08.
 
 Sprawozdanie za 2012 rok z wysokości osiąganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących przez Gminę

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Witold Bartoszewicz | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:51:40.
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:52:10.
 
 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:52:39.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:53:05.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:53:28.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki za 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:53:52.
Data wprowadzenia: 2013-03-15 10:53:52
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski