Rok 2012

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 stycznia 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i ok. 3 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:03:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 stycznia 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i ok. 3 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-01-18 07:47:58 | Data modyfikacji: 2012-02-15 08:59:57.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2012r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda VI

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:03:50.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2012r. dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki II gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 68, części działki nr 70 i części działki nr 71 w obrębie ewidencyjnym Rudniki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-02-01 10:04:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 lutego 2012r. o zakończeniu postepowania dowodowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- tłocznej w miejscowości : Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki, gm. Raczki,

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-02-06 08:02:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki „Nad Rospudą”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-02-15 09:01:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2012r. dot. budowy kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach : Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:48:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 lutego 2012r. dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki II gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 68 , części działki nr 70 i części działki nr 71 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-02-20 13:50:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2012r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- tłocznej w miejscowości :Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-02-22 08:15:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 marca 2012r. dot. Użytkowania na potrzeby Małej Elektrowni Wodnej ,,Małe Raczki” wody Rzeki Rospuda piętrzonej na stopniu piętrzącym przy Małej Elektrowni Wodnej,, Małe Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-05 14:21:01.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowości Kurianki – Sucha Wieś w gm. Raczki o długości całkowitej ok. 2, 700 m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-06 13:51:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowości Koniecbór - Józefowo w gm. Raczki o długości całkowitej ok. 2,000 m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-06 14:56:17.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 marca 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowości Korytki Kolonia - Wysokie w gm. Raczki o długości całkowitej ok. 850 m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-06 14:57:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-21 14:53:13.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-21 14:54:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 marca 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-21 14:54:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 marca 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:58:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 marca 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:59:39.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. dot. budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 59 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. około 660 m 2 usytuowanym pod budynkiem chlewni w kanałach na działce nr ew. 65/2 w obrębie Wasilówka w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-03-28 13:53:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 kwietnia 2012r. dot. budowy budynku inwentarskiego –obory wolnostanowiskowej do50 DJP i zbiornika na gnojowicę pod budynkiem obory do 550 m3 na działce o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Krukówek w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-04-25 11:12:42.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Chodźki – Żubrynek, L= ok. 800m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:21:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Korytki Kolonia - Wysokie, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:22:33.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Koniecbór - Józefowo, L= ok. 2000m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:23:18.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Kolonia Wronowo - Słoboda, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:24:42.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Małe Raczki - Chodźki, L= ok. 500m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:25:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 kwietnia 2012r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-04-25 13:26:33.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 17 kwietnia 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowości Kurianki – Sucha Wieś w gm. Raczki o długości całkowitej ok. 2, 700 m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-04-26 11:47:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 23 kwietnia 2012r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej w miejscowości Kurianki – Sucha Wieś w gm. Raczki o długości całkowitej ok. 2, 700 m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-04-26 11:48:45.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2012r. dot.budowy budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej do50 DJP i zbiornika na gnojowicę pod budynkiem obory do 550 m3 na działce o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Krukówek w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-05-07 14:20:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 maja 2012r. dot. budowy budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej do50 DJP i zbiornika na gnojowicę pod budynkiem obory do 550 m3 na działce o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Krukówk w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-05-07 14:21:45.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Chodźki – Żubrynek, L= ok. 800m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-22 08:47:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Korytki Kolonia - Wysokie, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-22 08:48:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Kolonia Wronowo - Słoboda, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-22 08:50:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Koniecbór - Józefowo, L= ok. 2000m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-22 08:51:02.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Koniecbór - Józefowo, L= ok. 2000m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-22 08:52:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2012r. dot. budowie sieci wodociągowej na odcinku Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, L= ok. 2.700m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:27:04.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 maja 2012r. dot. przebudowie stacji wodociągowej we wsi Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-05-25 13:28:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-01 15:16:36.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Chodźki – Żubrynek, L= ok. 800m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-04 10:38:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Korytki Kolonia - Wysokie, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-04 10:40:21.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Koniecbór - Józefowo, L= ok. 2000m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-06-04 10:41:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Małe Raczki - Chodźki, L= ok. 500m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-04 10:42:21.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. dot. budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 59 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. około 660 m 2 usytuowanym pod budynkiem chlewni w kanałach na działce nr ew. 65/2 w obrębie Wasilówka w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-06-05 10:43:57.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2012r. dot. budowy budynku obory na 100 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojowicę o poj. około 1500 m3 oraz infrastrukturą techniczną ( silosy) działce nr ew. 33/2 w obrębie Wronowo w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-06-05 10:45:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2012r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-08 08:17:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Kolonia Wronowo - Słoboda, L= ok. 850m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-11 11:29:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Sucha Wieś – Kurianki Pierwsze, L= ok. 2.700m

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-15 07:47:49.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2012r. dot. przebudowy stacji wodociągowej we wsi Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-21 09:38:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25 czerwca 2012r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Dowspuda w gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-06-26 07:31:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lipca 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej na odcinku Sucha Wieś-Kurianki Pierwsze w gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-07-02 07:31:13.
 
 Obwieszczenie Starosty Suwalskiego z dnia 2 lipca 2012r. dot. pozwolenia na budowę budynku produkcyjno - magazynowego w miejscowości moczydły, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Starosta Suwalski | Data wprowadzenia: 2012-07-05 08:22:30.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lipca 2012r. dot. przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej we wsi Podwysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-07-05 08:23:56.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 września 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-09-27 13:39:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2012r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-10-01 09:10:55.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Kolejowej w obrębie miejscowości Raczki, Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-10-01 13:40:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2012r. dot. przebudowy sieci wodociągowych w obrębie miejscowości Raczki, gmina Raczki na działkach o nr ewidencyjnych: 524; 528; 562 ( ul. Chłodna) oraz nr 624/2 ( ul. Południowa). w obrębie ewidencyjnym Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-10-01 13:42:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2012r. dot. budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej – Etap „D” w miejscowości Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-10-30 11:54:32.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2012r. dot. przebudowy sieci wodociągowych w miejscowości Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-10-30 11:55:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 października 2012r. dot. rozbudowy istniejącej obory do chowu 49 DJP inwentarza na działce o nr ewidencyjnym 63 w obrębie Wierciochy w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:35:24.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 listopada 2012r. dot. rozbudowy istniejącej obory do chowu 49 DJP inwentarza na działce o nr ewidencyjnym 63 w obrębie Wierciochy w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2012-11-19 11:32:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2012r. dot. budowa sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej – Etap „D” w miejscowości Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-11-22 10:26:59.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 listopada 2012r. dot.przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-11-22 10:28:22.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2012r. dot. budowa sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej – Etap „D” w miejscowości Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-12-10 07:20:38 | Data modyfikacji: 2012-12-10 07:21:47.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2012r. dot. przebudowy sieci wodociągowej w miejscowości Raczki, gm Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-12-10 07:21:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 grudnia 2012r. dot. postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:37:28.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2012-12-20 12:37:28
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski