> Rok 2012

Rok 2012

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2012 rok 

Zarządzenie Nr 108_11 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2012 r.

Uchwała RIO.V.00310-8/11

Uchwała RIO.V.00311-8/11

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:45:04.
Budżet Gminy Raczki na 2012 rok 
 
Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:19:12.
 
 
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-22 09:13:26.
 
 
Zarządzenie Nr 134/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 15:00:21.
 
 
Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 15:16:50.
 
 
Zarządzenie Nr 141/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:49:05.
 
 
Zarządzenie Nr 145/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-20 07:25:27.
 
 
Zarządzenie Nr 147/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-04-27 14:56:36.
 
 
Zarządzenie Nr 168/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-06-27 08:57:29.
 
 
Uchwała Nr XVI/95/12 Rady Gminy Raczki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-06-28 13:46:14.
 
 
Zarządzenie Nr 181/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-07-31 14:47:24.
 
 
Zarządzenie Nr 183/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-08-08 12:23:26.
 
 
Zarządzenie Nr 189/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sieprnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-12 08:01:02.
 
 
Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:44:06.
 
 
Zarządzenie Nr 192/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.agn

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:06:06.
 
 
Zarządzenie Nr 195/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:06:39.
 
 
Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:40:08.
 
 
Zarządzenie Nr 201/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:32:52.
 
 
Zarządzenie Nr 202/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-10-30 12:33:41.
 
 
Zarządzenie Nr 203/12 Wojta Gminy Raczki z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-11-06 15:08:16.
 
 
Uchwała Nr XIX/107/12 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:44:09.
 
 
zarz_209_12.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-12-04 15:26:06.
 
 
Uchwała Nr XX/115/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-12-31 10:09:42.
 
 
Zarządzenie Nr 214/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-03 08:41:05.
 
 
Zarządzenie Nr 216/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-08 08:55:13.
 
 
Uchwała Nr XXI/126/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 13:56:24.
 
 
Zarządzenie Nr 226/13 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2012 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2013-01-31 15:11:19.
Data wprowadzenia: 2013-01-31 15:11:19
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl