Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r.

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Raczki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-08-24 14:28:24.
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 2011 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-09-07 15:14:16 | Data modyfikacji: 2011-09-07 15:15:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 września 2011r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-09-08 13:51:34.
 
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-09-13 11:56:17.
 
 Zarządzenie Nr 87/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 6 września 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-09-14 08:56:48.
 
 Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 08:57:26.
 
 Zarządzenie Nr 89/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 wrzesnia 2011r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności zwiaząnych z głosowaniem korespondencyjnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-09-15 09:39:43.
 
 Zarządzenie Nr 90/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 września 2011r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-09-15 09:51:29.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2011r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2011-09-19 07:53:34.
 
 Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-09-19 09:10:26.
Informacja o składzie osobowym 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-09-22 13:21:54.
 
 Zarządzenie Nr 96/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:33:58.
Data wprowadzenia: 2011-10-06 08:33:58
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski