Kontrole gminnych jednostek organizacyjnych

 
 Protokół kontroli okresowej w Biurze Obsługi Szkół dot. przetargu na zakup oleju opałowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:28:49.
 
 Protokół kontroli okresowej w Gimnazjum w Raczkach dot. ogrzewania budynków szkolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:29:53.
 
 Protokół kontroli okresowej w Szkole Podstawowej w Kuriankach dot. ogrzewania budynków szkolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:30:50.
 
 Protokół kontroli okresowej w Szkole Podstawowej w Raczkach dot. ogrzewania budynków szkolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:31:36.
 
 Protokół kontroli okresowej w Szkole Podstawowej we Wronowie dot. ogrzewania budynków szkolnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:32:16.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przeprowadzonej w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Grzegorz Wiszowaty | Data wprowadzenia: 2011-06-22 07:41:36.
 
 Protokół kontroli okresowej za okres od 01.01.2011r. do 31.03.2011r. przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-08-16 08:38:05.
 
 Zarządzenie Nr 137/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 marca 2012r. w sprawie informacji z realizacji kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Raczki i w jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-14 13:34:01.
 
 Protokół kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Archiwum Państwowe | Data wprowadzenia: 2014-08-12 11:28:26.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Podlaski Urząd Wojewódzki | Data wprowadzenia: 2015-11-17 09:19:12.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad jeziorem Bolesty w Sidorach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:26:09.
 
 Protokół kontroli terenu wypoczynku nad rzeką Rospuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Suwałkach | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:26:59.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Raczki przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej w dniu 16 sierpnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:45:40.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w ZGKiM w Raczkach przez zespół kontrolny złożony z członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-25 07:52:05.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w GBP w Raczkach przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 marca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:32:39.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej w GOK w Raczkach przez Komisje Rewizyjną w dniu 27 marca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Komisja Rewizyjna | Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:33:56.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 . 
Data wprowadzenia: 2018-04-23 08:33:56
Autor: Komisja Rewizyjna
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski