Rok 2011

 
 Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:09:26 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:46:54.
 
 Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:10:06 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:47:14.
 
 Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:10:36 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:47:36.
 
 Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:11:06 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:48:01.
 
 Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:11:35 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:48:18.
 
 Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie powołania stałej Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-13 13:12:04 | Data modyfikacji: 2010-12-21 12:48:39.
 
 Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:14:28.
 
 Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:14:57.
 
 Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:15:25.
 
 Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:16:01.
 
 Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:53:23.
 
 Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:53:51.
 
 Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:54:19.
 
 Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 15:07:44.
 
 Uchwała Nr III/15/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:55:18.
 
 Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2011

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:55:39.
 
 Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:17:39.
 
 Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:18:19.
 
 Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:18:46.
 
 Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bak

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:19:17.
 
 Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:19:51.
 
 Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-24 15:20:17.
 
 Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Sewastynowicz | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:21:28.
 
 Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Raczki z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia i

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:21:57.
 
 Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Szkocja IV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:57:44.
 
 Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r.w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Dowspuda III

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:58:08.
 
 Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:58:36.
 
 Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:58:59.
 
 Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2012

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:59:26.
 
 Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-23 07:59:49.
 
 Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-23 08:00:15.
 
 Uchwała VII/32/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:14:14.
 
 Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:14:42.
 
 Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:15:15.
 
 Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Raczkiabsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:19:52.
 
 Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na wspólne finansowanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu polegających na remoncie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:20:31.
 
 Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:21:04.
 
 Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:21:29.
 
 Uchwała Nr VIII/39/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:51:37.
 
 Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raczki” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:52:07.
 
 Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki, uchwalonego uchwałą Nr XV/76/04 Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:52:36.
 
 Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:53:13.
 
 Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:53:42.
 
 Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wyboru ławników na okres kadencji 2012-2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:28:54.
 
 Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:27:19.
 
 Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Raczki zadania Powiatu Suwalskiego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1190 Raczki – Moczydły - Jankielówka od km 4+515

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:29:40.
 
 Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1125B Granica województwa -

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:30:07.
 
 Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie realizacji w 2012 r. zadania inwestycyjnego w Gminie Raczki pn.: "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Witówka - Jankielówka - Ziółkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:30:39.
 
 Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:31:06.
 
 Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:31:32.
 
 Uchwała Nr X/51/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:07:01.
 
 Uchwała Nr X/52/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:08:04.
 
 Uchwała Nr X/53/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 rok Gminy Raczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność po�

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:09:00.
 
 Uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bez

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:09:32.
 
 Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011- 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:10:16.
 
 Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:10:43.
 
 Uchwała Nr XI/57/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:20:19.
 
 Uchwała Nr XI/58/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:20:48.
 
 Uchwała Nr XI/59/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:21:21.
 
 Uchwała Nr XI/60/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:21:48.
 
 Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:22:13.
 
 Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:23:11.
 
 Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:23:43.
 
 Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz�

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:24:15.
 
 Uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:11:11.
 
 Uchwała Nr XII/66/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 - 2014

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:11:43.
 
 Uchwała Nr XII/67/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:12:14.
 
 Uchwała Nr XII/68/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Raczki na 2012 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:12:45.
 
 Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:13:14.
 
 Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:13:47.
 
 Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:14:28.
 
 Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:15:01.
Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:15:01
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski