VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018)

 
 Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:06:30.
 
 Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:07:21.
 
 Protokół Nr 1/14 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 16 grudnia 2014r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-02-16 10:08:19.
 
 Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 10 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:46:38.
 
 Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 17 kwietnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:47:30.
 
 Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 czerwca 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:48:20.
 
 Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 kwietnia 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:49:40.
 
 Protokół Nr 2/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 10 lutego 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:50:37.
 
 Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 17 kwietnia 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:51:29.
 
 Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 17 czerwca 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-08-03 09:52:21.
 
 Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 27 lipca 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:20:28.
 
 Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 28 września 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:06:42.
 
 Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 26 października 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 13:07:29.
 
 Protokół Nr 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 września 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:17:19.
 
 Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 27 lipca 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:18:26.
 
 Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 25 września 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:19:31.
 
 Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 23 października 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2015-12-07 09:20:32.
 
 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 23 listopada 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:51:19.
 
 Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:54:25.
 
 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 20 listopada 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-01-27 12:56:08.
 
 Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 grudnia 2015r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-15 07:52:53.
 
 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-15 13:10:42.
 
 Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-15 13:11:55.
 
 Protokół Nr 9/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 28 grudnia 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-02-15 13:12:56.
 
 Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 12 lutego 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-08 10:20:05.
 
 Protokół kontroli okresowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 27 stycznia 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-04-27 13:33:19.
 
 Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 12 lutego 2015 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-16 11:57:09.
 
 Protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 21 marca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:03:55.
 
 Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 25 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:06:42.
 
 Protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 21 marca 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:08:06.
 
 Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 25 kwietnia 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:09:29.
 
 Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 16 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-08-30 13:26:08.
 
 Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 czerwca 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:55:54.
 
 Protokół Nr 6/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:56:57.
 
 Protokół Nr 7/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 maja 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-11 12:57:50.
 
 Protokół Nr 14/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:25:55.
 
 Protokół Nr 14/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 26 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:28:05.
 
 Protokół Nr 8/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:53:02.
 
 Protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 17 października 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:54:54.
 
 Protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 17 października 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-07 08:56:27.
 
 Protokół Nr 9/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:29:01.
 
 Protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 28 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:30:08.
 
 Protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 28 listopada 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-01-12 12:33:17.
 
 Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Raczki: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki oraz Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w dniu 12 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-01-12 12:34:42.
 
 Protokół ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Raczki: Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu, Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki oraz Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady w dniu 12 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:54:23 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:17:52.
 

Załącznik Nr 1

 Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:44:58 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:16:50.
 
 Protokół Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 22 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2017-01-12 14:45:57 | Data modyfikacji: 2017-03-02 11:18:12.
 
 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-03-02 11:20:16.
 
 Protokół Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 22 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:10:34.
 
 Protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 grudnia 2016 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-03-02 13:29:41.
 
 Protokół Nr 18/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 13 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:44:15.
 
 Protokół Nr 18/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 10 lutego 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-04-03 10:45:42.
 
 Protokół Nr 19/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 24 marca 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:17:04 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:28:58.
 
 Protokół Nr 19/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 24 marca 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:18:10 | Data modyfikacji: 2017-07-21 11:29:09.
 
 Protokół Nr 12/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 kwietnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-07-21 15:01:30.
 
 Protokół Nr 20/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 29 maja 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:43:20.
 
 Protokół Nr 20/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 29 maja 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:44:26.
 
 Protokół Nr 21/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 4 września 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:42:55.
 
 Protokół Nr 21/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 4 września 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:50:20.
 
 Protokół Nr 13/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 października 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-10-25 07:48:43.
 
 Protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 października 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:26:00.
 
 Protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 16 października 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-11-14 13:37:12.
 
 Protokół Nr 14/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 listopada 2017 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-04 12:41:25.
 
 Protokół Nr 23-17 y posiedyenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 27 listopada 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-08 08:31:51.
 
 Protokół Nr 15/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2017-12-08 08:32:58.
 
 Protokół Nr 24/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 15 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-01-11 13:53:09.
 
 Protokół Nr 23/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 24 listopada 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:02:43.
 
 Protokół Nr 24/17 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 15 grudnia 2017r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:03:17.
 
 Protokół Nr 16/18 z poseidzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:19:38.
 
 Protokół Nr 25/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 28 lutego 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-19 11:25:09.
 
 Protokół Nr 25/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 28 lutego 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:06:20.
 
 Protokół Nr 26/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 19 marca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-03-26 10:59:54.
 
 Protokół Nr 17/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 kwietnia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:24:41.
 
 Protokół Nr 26/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 19 marca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-04-17 11:26:16.
 
 Protokół Nr 27/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 kwietnia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-05-07 12:40:09.
 
 Protokół Nr 28/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 4 czerwca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Emilia Tertel | Data wprowadzenia: 2018-07-05 08:30:51.
 
 Protokół Nr 29/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 10 lipca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:49:57.
 
 Protokół Nr 27/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 16 kwietnia 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:01:12.
 
 Protokół Nr 28/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 4 czerwca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:02:45.
 
 Protokół Nr 29/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 10 lipca 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:03:56.
 
 Protokół Nr 30/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 10 września 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-02 10:17:44.
 
 Protokół Nr 30/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 10 września 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 10:36:03.
 
 Protokół Nr 31/18 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Wiejskiej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Turystyki w dniu 16 października 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-16 11:19:04.
 
 Protokół Nr 31/18 z posiedzenia Komisji Oświaty, Pomocy Społecznej i Budżetu w dniu 16 października 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-10-23 08:46:07.
 
 Protokół Nr 18/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:41:54.
 
 Protokół Nr 19/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 września 2018r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Grabowska | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:43:38.

Zobacz:
 VII Kadencja Rady Gminy Raczki (2014-2018) .  VI Kadencja Rady Gminy Raczki (2010-2014) .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2008 .  Rok 2007 .  Rok 2006 .  Rok 2005 .  Rok 2004 . 
Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:43:38
Autor: Danuta Grabowska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski