Rok 2011

 
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:34:04.
 
 Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego (stałego zapasu gotówki) dla kasy własnej Urzędu Gminy Raczki na 2011 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:37:20.
 
 Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA znajdujacych się na wyposażeniu Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:38:27.
 
 Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:40:35.
 
 Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:41:49.
 
 Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-02-10 10:43:29.
 
 Zarządzenie Nr 7 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Raczki, BOS Raczki, GOPS Raczki, GBP Raczki oraz GOK Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-16 09:04:49.
 
 Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Raczki dotyczących realizacji projektu p.n. ,,Suwalski internet równych szans”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 07:36:49.
 
 Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia komisyjnego zniszczenia niearchiwalnych dokumentów

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 07:37:42.
 
 Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 marca 2011r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Raczki dotyczących realizacji projektu p.n. ,,Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych pojezierza suwalsko-augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 07:38:29.
 
 Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urządzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 12:55:13.
 
 Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 12:56:21.
 
 Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2011r. w sprawie listy rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-04-05 09:31:03.
 
 Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie regulaminu pracy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:39:53.
 
 Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:02:41.
 
 Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:03:08.
 
 Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Elżbieta Sieńkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-01 09:03:38.
 
 Zarządzenie Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2011-09-06 13:33:17.
 
 Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Raczki z dnia 5 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujacych podatków: podatku od nieruchomosci, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:48:12.
 
 Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:47:58 | Data modyfikacji: 2012-02-22 08:49:59.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007 .  Rok 2008 . 
Data wprowadzenia: 2012-01-05 14:47:58
Data modyfikacji: 2012-02-22 08:49:59
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski