Rok 2011

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2011 rok 

Zarządzenie Nr 316/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2011 r

Uchwała Nr RIO.V-00310-10/10 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Raczki na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu

Uchwała Nr. RIO.V-00311-10/10 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Fimansowej Gminy Raczki na lata 2011-2015

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-12 12:38:22.
Budżet Gminy Raczki na 2011 rok 

Uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2011

Uchwała Nr IV/22/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-01-31 10:58:40.
 
 Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-05 09:33:49.
 
 Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-05 09:34:14.
 
 Zarządzenie Nr 35/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-13 14:28:13.
 
 Zarządzenie Nr 41/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-04 11:53:01.
 
 Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-23 08:00:55.
 
 Zarządzenie Nr 51/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-05-27 12:14:39.
 
 Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Raczki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:11:59.
 
 Zarządzenie Nr 64/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-06-30 16:12:52.
 
 Zarządzenie Nr 69/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-19 08:26:06.
 
 Zarządzenie Nr 75/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 08:53:07.
 
 Zarządzenie Nr 82/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-09-05 08:10:49.
 
 Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:54:18.
 
 Zarządzenie Nr 93/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-09-26 07:44:18.
 
 Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Raczki z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-02 15:32:03.
 
 Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Raczki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:11:19.
 
 Zarządzenie Nr 97/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:38:44.
 
 Zarządzenie Nr 103/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 28 października 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:39:12.
 
 Zarządzenie Nr 104/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:39:42.
 
 Zarządzenie Nr 106/11 Wojta Gminy Raczki z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:40:11.
 
 Zarządzenie Nr 112/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:40:40.
 
 Zarządzenie Nr 117/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:02:39.
 
 Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Raczki z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-03 14:30:17.
 
 Zarządzenie Nr 119/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-09 11:35:24.
 
 Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2011 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-01-27 12:14:12.
 
 Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-02-20 09:16:34.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2012-03-12 14:39:28 | Data modyfikacji: 2012-03-19 10:47:34.
 
 Uchwała Nr XVII/96/12 Rady Gminy Raczki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki za 2011 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Agnieszka Grzędzińska | Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:42:54.
Data wprowadzenia: 2012-09-25 09:42:54
Autor: Agnieszka Grzędzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski