Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 20 czerwca 2010r.

 
 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-17 18:42:30.
 
 Informacja o składzie, zasięgu terytorialnego działania i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 32 w Suwałkach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-17 18:57:21.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Raczki oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-17 19:01:47.
 
 Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-17 20:08:34.
 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-17 21:00:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Raczki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-18 21:44:38.
 
 Wzory wniosków o dopisanie do spisu wyborców, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., ( art 30a ust. 1, art 31 ust 1 i 2, art 32 ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Dz.U. z 2010r., Nr 72 , poz. 467): Wzór nr 1 - dla wyborcy niepełnosprawnego, Wzór nr 2 - dla wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, Wzór nr 3 - m.in. dla żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-05-21 10:17:12.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:51:19.
 
 Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:52:04.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:56:50.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:57:16.
 
 Informacja o składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-06-04 15:57:39.
 
 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Państwowa Komisja Wyborcza | Data wprowadzenia: 2010-06-24 07:36:52.
 
 Informacja o zasadach dopisywania wyborców do spisów i wydawania zaświadczeń w dniu ponownego głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lipca 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-06-25 07:45:43.
Data wprowadzenia: 2010-06-25 07:45:43
Autor: Jadwiga Szymulewska
Opublikowane przez: Romuald Dzienis