Za rok 2010

 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:47:37.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:49:28.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-29 09:51:32.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:32:15.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:32:45.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-27 12:33:22.
 
 Zarządzenie Nr 293/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:05:01.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:25:23.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:27:29.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-10-29 10:28:24.
 
 Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:54:55.
 
 Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-16 09:07:58.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:53:21.
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:54:18.
 
 Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-07 11:57:25.
 
 Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:06:58.
 
 Sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Krystyna Rogucka | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:22:47.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Dorota Halicka | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:23:16.
 
 Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:23:43.
 
 Załącznik do Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mirosław Wądołowski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:24:10.
 
 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Justyna Sadowska - Kurzyna | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:24:42.
 
 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:25:03.
 
 Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Raczki za 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:13.
 
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:32.
 
 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:22:50.
 
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:05.
 
 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 11 kwietnia 2011r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:19.
Data wprowadzenia: 2011-04-12 15:23:19
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski