Rok 2010

 
 Zarządzenie Nr 241/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-14 13:13:57.
 
 Zarządzenie Nr 242/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:25:32.
 
 Zarządzenie Nr 243/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:29:17.
 
 Zarządzenie Nr 244/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie udostępniania kopii lub wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:33:26.
 
 Zarządzenie Nr 245/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:35:43.
 
 Zarządzenie Nr 246/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Raczki oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:40:18.
 
 Zarządzenie Nr 247/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-01-20 15:42:46.
 
 Zarządzenie Nr 248/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2010-01-27 08:20:20.
 
 Zarządzenie Nr 249/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartały 2009 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-03 10:14:59.
 
 Zarządzenie Nr 250/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-02-10 15:02:46.
 
 Zarządzenie Nr 251/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-02-10 15:04:45.
 
 Zarządzenie Nr 252/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczni - Architektonicznej.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-03-05 08:53:30.
 
 Zarządzenie Nr 253/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2009 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 08:57:12.
 
 Zarządzenie Nr 254/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-03-05 11:22:49.
 
 Zarządzenie Nr 255/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-03-05 11:24:20.
 
 Zarządzenie Nr 256/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:06:33.
 
 Zarządzenie Nr 257/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2010r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-03-24 08:58:39.
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 257/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2010r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-03-24 08:59:44.
 
 Zarządzenie Nr 258/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-03-24 09:00:27.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-03-24 09:01:20 | Data modyfikacji: 2010-03-24 09:01:42.
 
 Zarządzenie Nr 259/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:31:59.
 
 Zarządzenie Nr 260/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-04-09 12:59:11.
 
 Zarządzenie Nr 261/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-04-09 13:01:05.
 
 Zarządzenie Nr 262/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuriankach.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-04-16 08:39:42.
 
 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-04-20 09:54:31.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-04-20 09:54:48.
 
 Zarządzenie Nr 264/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-04 08:37:43.
 
 Zarządzenie Nr 265/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 maja 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:12:38.
 
 Zarządzenie Nr 266/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji, w celu ustalenia ilości blachy ocynkowanej z rozbiórki budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach, w związku z remontem tych budynków w zakresie termomodernizacji.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:16:13.
 
 Zarządzenie Nr 267/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:21:10.
 
 Zarządzenie Nr 268/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-05-19 08:27:50.
 
 Zarządzenie Nr 269/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-05-19 15:21:04.
 
 Zarządzenie Nr 270/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Raczki i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:11:22.
 
 Zarządzenie Nr 271/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 r. kredytu długooterminowego.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:21:09.
 
 Zarządzenie Nr 272/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:24:32.
 
 Zarządzenie Nr 273/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:30:16.
 
 Zarządzenie Nr 274/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:32:48.
 
 Zarządzenie Nr 275/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:45:32.
 
 Zarządzenie Nr 276/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:46:19.
 
 Zarządzenie Nr 277/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 09:15:05.
 
 Zarządzenie Nr 278/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 09:15:54.
 
 Zarządzenie Nr 279/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-06-14 09:16:34.
 
 Zarządzenie Nr 280/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-14 09:17:14.
 
 Zarządzenie Nr 281/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-06-18 08:11:44.
 
 Zarządzenie Nr 282/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-06-18 08:12:22.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-06-18 08:12:37.
 
 Zarządzenie Nr 283/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczkach

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-06-18 08:13:22.
 
 Zarządzenie Nr 284/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-09 13:04:10.
 
 Zarządzenie Nr 285/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:18:23.
 
 Zarządzenie Nr 286/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na "Wykonanie chodnika na Placu Kościuszki w Raczkach"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-09 13:06:35.
 
 Zarządzenie Nr 287/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-07-12 10:09:45 | Data modyfikacji: 2010-07-12 10:10:02.
 
 Zarządzenie Nr 288/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-12 10:08:19.
 
 Zarządzenie Nr 289/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2010-07-13 11:51:53.
 
 Zarządzenie Nr 290/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki - Sidory w km 0+000 - 4+261 (długość odcinka 4,261 km) oraz Sidory - Lipowo w km 0+000 - 2+140 (długość odcinka 2,14 km) o łącznej długości 6401 mb".

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:22:30.
 
 Zarządzenie Nr 291/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-26 10:13:33.
 
 Zarządzenie Nr 292/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:01:23.
 
 Zarządzenie Nr 293/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:02:55.
 
 Zarządzenie Nr 294/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-10 08:09:05.
 
 Zarządzenie Nr 295/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-08-10 08:09:52.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-08-10 08:10:14.
 
 Zarządzenie Nr 296/10 z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Raczki i jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki oraz zasad jej koordynacji.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-08-17 07:30:20.
 
 Zarządzenie Nr 297/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-08-24 09:49:15.
 
 Zarządzenie Nr 298/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie rozpoczęcia prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok i opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki posiadające osobowość prawną oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy Raczki uczestniczące w planowaniu

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-27 14:44:13.
 
 Zarządzenie Nr 299/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:42:28.
 
 Zarządzenie Nr 300/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 września 2010r. w sprawie planu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Raczki i w jednostkach organizacyjnych Gminy Raczki w 2010 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:43:16.
 
 Zarządzenie Nr 301/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:44:04.
 
 Zarządzenie Nr 302/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na "Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka - Witówka oraz drogi Witówka - Wierzbowo".

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2010-09-09 10:53:50.
 
 Zarządzenie Nr 303/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-09-14 11:01:25.
 
 Zarządzenie Nr 304/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 września 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-09-21 14:57:29.
 
 Zarządzenie Nr 305/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-30 07:21:38.
 
 Zarządzenie Nr 306/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-09-30 07:22:20.
 
 Zarządzenie Nr 307/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-10-14 07:46:18.
 
 Zarządzenie Nr 308/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-10-19 07:24:03.
 
 Zarządzenie Nr 309/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 19 października 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-10-21 13:58:30.
 
 Zarządzenie Nr 310/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-10-27 10:45:13.
 
 Zarządzenie Nr 311/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 25 paździenrika 2010r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-10-27 10:46:09.
 
 Zarządzenie Nr 312/10 Wójta Gminy Rackzi z dnia 26 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-10-27 10:47:02.
 
 Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:52:25.
 
 Zarządzenie Nr 314/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:53:05.
 
 Zarządzenie Nr 315/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2011 - 2015

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-12 12:29:02.
 
 Zarządzenie Nr 316/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2011 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-12 12:29:50.
 
 Zarządzenie Nr 317/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:08:56.
 
 Zarządzenie Nr 318/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-11-12 12:34:48.
 
 Zarządzenie Nr 319/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego na inwestycji "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raczkach"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Henryk Markowski | Data wprowadzenia: 2010-11-15 08:08:32.
 
 Zarządzenie Nr 320/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-11-16 09:52:41.
 
 Zarządzenie Nr 321/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek dla ekspertów za udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-11-25 08:50:56.
 
 Zarządzenie Nr 322/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:07:43.
 
 Zarządzenie Nr 323/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:08:37.
 
Zobacz: Projekty uchwał  

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-11-26 15:09:03.
 
 Zarządzenie Nr 324/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:37:52.
 
 Zarządzenie Nr 325/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2010-12-07 15:17:11.
 
 Zarządzenie Nr 326/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:42:56.
 
 Zarządzenie Nr 327/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:44:44.
Data wprowadzenia: 2010-12-09 11:44:44
Autor: Danuta Karaś
Opublikowane przez: Romuald Dzienis