Rok 2011

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 13 stycznia 2011r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-01-13 11:56:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 stycznia 2011r. dot. budowy zespołu trzech elektrowni wiatrowych w miejscowości Bakaniuk i Franciszkowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-01-25 09:58:54.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lutego 2011r. o zakończeniu postępowania dowodowego dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-02-10 11:34:53.
 
 Obiweszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 4 marca 2011r. dot. rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr geod. 44/2, w miejscowości Dowspuda, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-03-04 10:53:03.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 28 lutego 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Sucha Wieś gm. Raczki pow. suwalski zlokalizowanego na działkach nr 246, nr 249, nr 252, nr 255, 258 i nr 261 w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-03-08 13:22:41.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Szkocja V gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-03-14 11:07:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 kwietnia 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słoboda – Jaśki, Lipówka , Koniecbór – Rudniki, Rabalina – Sidory gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i ok. 10 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-04-12 12:11:27.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 13 kwietnia 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża DOWSPUDA IV zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 59 w miejscowości Dowspuda

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-04-14 12:01:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 26 kwietnia 2011r. dot. Budowy wiejskiej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Słoboda – Jaśki, Lipówka, Koniecbór – Rudniki, Rabalina – Sidory gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i około 10 szt

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-05-04 14:17:08.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 06 maja 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-05-09 09:25:42.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 maja 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 4,5 km sieci i ok. 10 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-05-11 11:02:15.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 maja 2011r. dot. budowy budynku produkcyjnego z przeznaczeniem do rozbiórki mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 134, 182/2 w Wierciochach , gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-05-13 10:13:20.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 12 maja 2011r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Sucha Wieś zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych nr 246,249,252,255,258 i nr 261 w obrębie ewidencyjnym Sucha Wieś, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-05-19 10:58:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-06-15 10:05:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 czerwca 2011r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na „budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach : Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, w gm. Raczki”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-06-15 10:07:41.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2011r. dot. budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Słoboda, Jaśki, Lipówka, Koniecbór, Rudniki, Rabalina, w gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-07-07 07:16:49.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 5 lipca 2011r. dot. budowy budynku produkcyjnego z przeznaczeniem do rozbiórki mięsa wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 134 i 182/2 w miejscowości Wierciochy , Gmina Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-07-12 14:25:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 08 sierpnia 2011r. dot. budowy odcinka drogi krajowej nr 8 od węzła ,,Szkocja’’ do włączenia w drogę wojewódzką nr 655

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-08-09 09:24:37.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 2 września 2011r. dot. budowy linii napowietrznej średniego napięcia SN-20KV

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-05 07:54:14.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 września 2011r. dot. przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Raczki"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-05 10:03:06.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 wrzesnia 2011r. dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-08 09:36:33 | Data modyfikacji: 2011-09-09 08:10:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 12 wrzesnia 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i 3 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:55:49.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 września 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i 3 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-09-14 12:56:51.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 30 września 2011r. dot. budowy linii napowietrznej SN-20kV zlokalizowanej w miejscowości Sidory (obręb 0021 – Sidory), Gmina Raczki, na nieruchomościach oznaczonych numerami geodezyjnymi 30 i 33

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-09-30 14:56:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 6 października 2011r. dot. budowy kanalizacji grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach : Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki w Gminie Raczki o długości całkowitej kanału głównego 4.32 km , długość kanału przyłączy około 314 m oraz około 32 przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-10-06 13:31:12.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 października 2011r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej przez wieś Jaśki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-10-07 12:59:00.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 24 listopada 2011r. dot. budowy wiejskiej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Dowspuda i Jaśki, gm. Raczki o długości całkowitej ok. 1,2 km sieci i ok. 3 szt. przyłączy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-11-24 14:16:33.
 
 Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki – Sucha Wieś – Dowspuda w Gminie Raczki,

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-12-05 08:53:34.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 grudnia 2011r. dot. budowy budynku produkcyjno – magazynowego z częścią administracyjno – socjalną i infrastrukturą techniczną (przyłącza, wjazdy, parkingi) na działce nr 44 w obrębie Moczydły gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-06 14:42:47.
 
 Postanowienie w sprawie braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Rudniki w gm. Raczki zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w miejscowości Rudniki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:08:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2011r. dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:09:43.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2011r. o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. eksploatacji piasku ze złoża Rudniki gm. Raczki pow. suwalski woj., podlaskie zlokalizowanego na części działki nr 132 i części działki nr 133 w obrębie ewidencyjnym Rudniki gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Bogusław Konieczny | Data wprowadzenia: 2011-12-07 14:10:44.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2011r. dot. przebudowy nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej publicznej przez wieś Jaśki, droga nr 102394B Jaśki-Sucha Wieś-Dowspuda w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-12-20 11:12:49.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej- tłocznej w miejscowości :Małe Raczki, Sucha Wieś, Jaśki. Etap I – Małe Raczki, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2011-12-28 13:40:52.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-28 13:40:52
Autor: Romuald Dzienis
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski