> Rok 2010

Rok 2010

Projekt budżetu Gminy Raczki na 2010 rok 

Zarządzenie Nr 228/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2010 rok.

Uchwała RIO.V.0033-15/09 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Raczki na 2010r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-11-19 07:59:39.
Budżet Gminy Raczki na 2010 r. 
 
Uchwała Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 12:51:18.
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:22:10 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:22:17.
 
 
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:24:54 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:22:17.
 
 
Zarządzenie Nr 241/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy w 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 13:07:01 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXI/158/10 Rady Gminy Raczki z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Urzadzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-22 14:20:40 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 256/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-03-15 14:07:27 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 259/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-04-07 10:42:44 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 264/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-04 08:38:31 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-05 13:22:49 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 267/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:15:34 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXIV/169/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-05-21 12:29:13 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 272/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnch nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:50:06 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 273/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-02 14:53:00 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXIV/166/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:33:21 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXV/172/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-04 16:35:09 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 275/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-06-08 11:47:55 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 284/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-09 13:07:55 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 285/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-21 13:19:29 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 291/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za II kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-26 10:14:40 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXVI/176/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze roku budżetowe

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:41:40 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-07-28 13:42:14 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 292/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:03:37 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 293/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-08-03 12:04:19 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr RIO. V – 0034 - 9/10 w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2010r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: RIO Białystok | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:40:16 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXVII/183/10 Rady Gminy Raczki z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:41:06 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 299/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-07 11:45:12 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 305/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-09-30 07:23:03 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 313/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za III kwartał 2010 roku.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:53:50 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 314/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-05 15:54:26 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 317/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-18 11:09:31 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr XXXIX/198/10 Rady Gminy Raczki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-11-30 07:55:39 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 324/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-12-06 14:38:48 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr II/10/10 Rady Gminy Raczki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-12-31 11:16:35 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 6/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 15:10:11 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-01 15:07:08 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za IV kwartał 2010 roku

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-02-16 09:07:27 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
 
 
Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Raczki z dnia 17 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina za 2010 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:07:45 | Data modyfikacji: 2010-01-18 11:20:39.
Data wprowadzenia: 2011-03-22 13:07:45
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl