Za rok 2009

 
 Zarządzenie Nr 190/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Raczki za I kwartał 2009 r

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:30:50 | Data modyfikacji: 2009-10-23 09:30:58.
 
 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-14 13:38:15.
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-14 13:39:50.
 
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-05-14 13:41:56.
 
 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:30:33.
 
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:31:02.
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-07-31 09:31:45.
 
 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:27:45.
 
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:28:14.
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-23 09:28:45.
 
 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:20:25.
 
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:28:38.
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:29:12.
Data wprowadzenia: 2010-02-24 11:29:12
Autor: Teresa Uradzińska
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski