Rok 2009

 
 Uchwała Nr XXII/112/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:35:16.
 
 Uchwała Nr XXII/113/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:38:14.
 
 Uchwała Nr XXII/114/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:39:27.
 
 Uchwała Nr XXII/115/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:40:18.
 
 Uchwała Nr XXII/116/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:41:10.
 
 Uchwała Nr XXII/117/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii w związku z planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad skierowaniem samochodów ciężarowych na drogę wojewódzką z Augustowa przez Raczki do Suwałk

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-02-16 14:49:38.
 
 Uchwała Nr XXIII/118/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2011.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:15:53.
 
 Uchwała Nr XXIII/119/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Punktu Przedszkolnego w Raczkach.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:16:19.
 
 Uchwała Nr XXIII/120/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Suwalskiego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:16:52.
 
 Uchwała Nr XXIII/121/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych, trybu jej przyznawania i rozliczania

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-03-18 12:17:22.
 
 Uchwała Nr XXIV/122/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:09:54.
 
 Uchwała Nr XXIV/123/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:10:23.
 
 Uchwała Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:10:48.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/124/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie przyjęcia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:11:10.
 
 Uchwała Nr XXIV/125/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:11:33.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/125/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Raczki i Żubrynka w latach 2008-2016”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:11:53.
 
 Uchwała Nr XXIV/126/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie sfinansowania w 2009 roku udziału gminy w projekcie p.n. ,,Ostoja żubrów - szkoła przetrwania w Żubrynku”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:12:20.
 
 Uchwała Nr XXIV/127/09 Rady Gminy Raczki z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-04-24 15:12:49.
 
 Uchwała Nr XXV/128/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:47:11.
 
 Uchwała Nr XXV/129/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej we wsi Wysokie

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:47:44.
 
 Uchwała Nr XXV/130/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-05-15 12:48:04.
 
 Uchwała Nr XXVI/131/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:04:53.
 
 Uchwała Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie opinii dotyczącej specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:05:12.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:06:14.
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/132/09 Rady Gminy Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:06:36.
 
 Uchwała Nr XXVI/133/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Raczki na rok 2010

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:07:07.
 
 Uchwała Nr XXVI/134/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na sfinansowanie zadania inwestycyjneg

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:07:37.
 
 Uchwała Nr XXVI/135/09 Rady Gminy Raczki z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-06-25 17:07:55.
 
 Uchwała Nr XXVII/136/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1190B Raczki - Moczydły - Jankielówka - granica województwa, o długości odcinka 2,6 km"

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-26 08:45:59.
 
 Uchwała Nr XXVII/137/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-26 08:46:24.
 
 Uchwała Nr XXVII/138/09 z dnia 16 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku Powiatowi Suwalskiemu na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej Nr 1125B granica województwa - Wierciochy w km 0 + 000 - 5 + 6 o długości odcinka 5,62 km".

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-10-26 08:47:27.
 
 Uchwała Nr XXVIII/139/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jadwiga Szymulewska | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:05:27.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/139/09

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:05:57.
 

Uchwała Nr 3788/09 z dnia 27 listopada 2009r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 Uchwała Nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:06:33.
 
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/140/09

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:06:49.
 
 Uchwała Nr XXVIII/141/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:07:14.
 
 Uchwała Nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Raczki z dnia 23 października 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Raczki do Lokalnej Grupy Rybackiej ,,Pojezierze Suwalsko- Augustowskie”.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Romuald Dzienis | Data wprowadzenia: 2009-11-09 15:08:03.
 
 Uchwała Nr XXIX/143/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioroweo dprowadzenie ścieków.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:34:11.
 
 Uchwała Nr XXIX/144/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Antoni Karaś | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:34:49.
 
 Uchwała Nr XXIX/145/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:35:25.
 
 Uchwała Nr XXIX/146/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:36:05.
 
 Uchwała Nr XXIX/147/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Marianna Zackiewicz | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:36:40.
 
 Uchwała Nr XXIX/148/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinasowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:37:39.
 
 Uchwała Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:38:28.
 
 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:42:46.
 
 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/149/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:43:21.
 
 Uchwała Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę ści wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe R

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:44:03.
 
 Uchwała Nr XXIX/151/09 Rady Gminy Raczki z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Jan Bubrowski | Data wprowadzenia: 2009-12-09 09:44:45.
 
 Uchwała Nr XXX/152/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Andrzej Czuper | Data wprowadzenia: 2010-01-15 10:46:19.
 
 Uchwała Nr XXX/153/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Danuta Karaś | Data wprowadzenia: 2010-01-15 11:00:38.
 
 Uchwała Nr XXX/154/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 11:15:47.
 
 Uchwała Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Romuald Dzienis | Autor: Teresa Uradzińska | Data wprowadzenia: 2010-01-15 11:23:41.
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:16:52.
 
 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Raczki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Raczki na 2010 r.

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:18:36.
Data wprowadzenia: 2010-01-18 11:18:36
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski