Rok 2009

 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-01-23 12:12:07.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 02.03.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-03-04 14:38:51.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 02.03.2009r. sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-03-05 09:38:37.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 16.04.2009r. dot. produkcji oleju roślinnego wytwarzanego z rzepaku, zlokalizowanej na działkach nr geod. 150, 151/2 i 152/6 w miejscowości Lipówka, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-04-27 07:53:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 21 kwietnia 2009r. dot. przebudowy stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. polegającej na: zmianie konfiguracji anten zawieszonych na wieży, położeniu kabli antenowych, wymianie urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania stacji, dowieszeniu urządzeń technologicznych na konstrukcji wieży, modernizacji zasilania wraz z instalacją elektryczną i odgromową, wzmocnieniu stalowej konstrukcji wieży, wzmocnieniu fundamentów wieży

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-05-11 14:09:39.
 
 Informacja Wójta Gminy Raczki z dnia 4 maja 2009r. dot. eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dowspuda 2 zlokalizowanej na działce o nr ewid. 69/2 w miejscowości Dowspuda, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-05-11 14:10:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 15 maja 2009r. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN-15kV odchodzącej od istniejącej linii napowietrznej SN-15kV, linii napowietrznej nn-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-05-22 14:49:02.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 25.05.2009r. dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 125/2 i 159 w miejscowości Bakaniuk, gm. Raczki oraz na działce nr geod. 19 w miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-05-27 15:04:13.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 5 czerwca 2009r. dot. stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. w skład której wchodzi: instalacja trzech anten sektorowych, instalacja anteny linii radiowej, posadowienie kontenera technologicznego do obsługi stacji, budowa przyłącza elektroenergetycznego, pozioma i pionowa droga kablowa, budowa zjazdu z drogi publicznej wojewódzkiej, działki nr geod. 64 na działkę nr geod. 50 zlokalizowanej w miejscowości Bakaniuk, Gmina Raczki na działkach nr geod. 50 i 64

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-10 09:13:11.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 czerwca 2009r. dot. „rozbudowy i przebudowy obiektów edukacyjnych i sieci ciepłowniczej Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie” na działkach o nr ewid. 87 i 93/6 w miejscowości Dowspuda gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-22 12:04:41 | Data modyfikacji: 2009-06-22 12:06:58.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 czerwca 2009r. dot. rozbudowy, przebudowy budynku szkoły, przebudowy sieci ciepłowniczej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 87 i 93/2 w miejscowości Dowspuda, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-22 12:07:28.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 czerwca 2009r. dot. przebudowy układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory oraz Sidory - Lipowo w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-06-25 16:43:07.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 14 lipca 2009r. dot. budowy zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr geod. 125/2 i 159 w miejscowości Bakaniuk, gm. Raczki oraz na działce nr geod. 19 w miejscowości Franciszkowo, gm. Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:32:53.
 
 Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-07-15 10:33:46.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 10 lipca 2009r. dot. przebudowy (zmianie nawierzchni żwirowej na bitumiczną) drogi powiatowej nr 1125B granica województwa – Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-07-16 14:48:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 27 lipca 2009r. dot. przebudowy układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory oraz Sidory - Lipowo w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-02 13:40:05 | Data modyfikacji: 2009-09-02 13:41:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 sierpnia 2009r. dot. przebudowy (zmiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną) drogi powiatowej nr 1125B granica województwa – Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-02 13:41:07.
 
 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej S-8

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska | Data wprowadzenia: 2009-09-02 13:55:53.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 sierpnia 2009r. dot. przebudowy układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory oraz Sidory - Lipowo w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-07 07:26:35.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 18 sierpnia 2009r. dot. przebudowy (zmiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną) drogi powiatowej nr 1125B granica województwa – Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-07 07:27:27.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2009r. dot. przebudowy (zmiany nawierzchni żwirowej na bitumiczną) drogi powiatowej nr 1125B granica województwa – Wierciochy

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-08 07:24:09.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 3 września 2009r. dot. przebudowy układu komunikacyjnego dróg gminnych Rudniki – Sidory oraz Sidory - Lipowo w Gminie Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-08 07:25:17.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 września 2009r. o możliwości zapoznania się z treścią raportu oddziaływania na środowisko oraz zebraną dotychczas dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-09-08 07:26:26.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 09 listopada 2009r. o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-11-10 11:14:31.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii napowietrznej nN-0,4kV oraz przyłączy napowietrznych i kablowego

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-12-10 12:27:29.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 11 grudnia 2009r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi Lipówka – Witówka oraz drogi Witówka – Wierzbowo

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-12-21 07:45:25.
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Raczki z dnia 22 grudnia 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Rudniki, Sidory, Bolesty, Wierciochy, Ludwinowo, Małe Raczki

Opublikowane przez: Mariusz Zalewski | Autor: Piotr Gajda | Data wprowadzenia: 2009-12-22 13:57:09.

Zobacz:
 Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 .  Rok 2013 .  Rok 2012 .  Rok 2011 .  Rok 2010 .  Rok 2009 .  Rok 2007/8 .  Rok 2005/6 .  Rok 2004 .  Rok 2003 . 
Data wprowadzenia: 2009-12-22 13:57:09
Autor: Piotr Gajda
Opublikowane przez: Mariusz Zalewski